Gå direkt till innehåll
Den 28 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige att genomföra etapp 1 av Järva begravningsplats,  Det då ansvariga borgarrådet Dennis Wedin (M) hade ekonomisk kontroll som profilfråga, och kritiserade hårt ärvda byggprojekt som inte höll budget.
Den 28 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige att genomföra etapp 1 av Järva begravningsplats, Det då ansvariga borgarrådet Dennis Wedin (M) hade ekonomisk kontroll som profilfråga, och kritiserade hårt ärvda byggprojekt som inte höll budget.

Nyhet -

Går mot budgethaveri – nytt genomförandebeslut krävs för Järva begravningsplats

I juni meddelade Stockholms kyrkogårdsförvaltning att första etappen av Järva begravningsplats blir 50 miljoner dyrare än beslutat. "Lite mer än det var tänkt från början" sa förvaltningschefen Svante Borg till Dagens Nyheter. Efter sommaren framgick att prognosen försämrats ytterligare. Förvaltningen lovar nu att ”särskilt genomlysa” projektet under hösten, och oppositionen flaggar för att nämnden kan behöva prioritera ner andra projekt när Järva blir dyrare.

Det lokala miljönätverket Låt Parken Leva har granskat Järva begravningsplats i många år och följt hur den beräknade kostnaden mångdubblats under planprocessen. När kommunfullmäktige tog genomförandebeslut i januari 2019 hade investeringsutgiften för första etappen landat på 357 miljoner kronor. Enligt kyrkogårdsförvaltningen hade ”en hög risk räknats in” i kalkylen för att inga ytterligare fördyringar skulle kunna ske.

– Vi visste att det inte skulle hålla. Det har varit tydligt från början att staden – bokstavligen till varje pris – ville bygga i Järva DiscGolfPark. Därför underskattade man riskerna med den förorenade och instabila marken, och jämförde inte med andra platser. Därför har man inte heller bytt kurs trots alla svårigheter och kostnader som dykt upp på vägen, säger Björn Erdal, nätverkets initiativtagare.

Förvaltningens aviserade fördyring landade på 14 procent – precis under den gräns på 15 procent som skulle tvinga fram ett nytt genomförandebeslut i kommunfullmäktige. Men tertialrapport 2 som lades fram inför nämnden den 26 september visar att prognosen för årets resultat försämrats med ytterligare 14 miljoner kronor. Dessutom tillkommer byggkostnader som bokförts som drift – 8,5 miljoner kronor hittills i år.

Förvaltningen har ännu inte uppdaterat sin prognos för totalkostnaden, men redan kända siffror innebär att nämnden kommer att överskrida den beslutade projektbudgeten 357 miljoner med minst 70 miljoner kronor, det vill säga 20 procent.

Kyrkogårdsnämndens vice ordförande Jan Tigerström (M) och Ewa-Marie Ås (KD) är oroade av de nya underskotten och konstaterar i ett särskilt uttalande att ”nämndens egentliga ekonomi är okänd”.

– Det aktualiserar inte minst frågan om huruvida andra projekt behöver nedprioriteras om budgeten inte går ihop, skriver de.

Så sent som i juni beslutade nämnden om en totalrenovering av Skogskrematoriet för 292 miljoner kronor och en ceremonilokal vid Strandkyrkogården för 49 miljoner kronor. Ett beslut om Skogskyrkogårdens byggnader togs redan 2018, men den angelägna renoveringen sköts upp för att Järva begravningsplats kom emellan. Nu kanske de skenande kostnaderna i Järva försenar vården av världsarvet en gång till.

Ett annat alternativ är att kommunfullmäktige höjer begravningsavgiften, vilket kyrkogårdsnämndens nuvarande ordförande Sara Stenudd (V) föreslog när hon satt i opposition under förra mandatperioden.

– Oavsett hur de löser sin ekonomi behöver kyrkogårdsnämnden be kommunfullmäktige om ett reviderat genomförandebeslut för första etappen av Järva begravningsplats, eftersom den kommer att fördyras med över 15 procent. På alla sätt är detta ett tragiskt fiaskoprojekt från början till slut, säger Björn Erdal.

– – –

Förbrukat Järva begravningsplats

Till och med 2020: 54,4 mnkr
Resultat 2021: 88,8 mnkr
Resultat 2022: 108,8 mnkr
Prognos 2023: 142,5 mnkr
Summa hittills: 394,5 mnkr ( när ett års arbete återstår)
(Källa: Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning)

Regler för reviderat genomförandebeslut

Om utgiften för ett större projekt avviker mer än 15 procent från investeringsbeslutet ska det enligt Stockholms stads investeringsregler åter tillställas kommunfullmäktige. För etapp 1 av Järva begravningsplats går den gränsen vid 410,5 miljoner kronor. Återstår endast 16 miljoner kronor innan projektet når dit.
Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Borgarråden Clara Lindblom (V), Karin Manngård (S) och Åsa Lindhagen (MP) med budgetförslaget för Stockholm 2024 som presenterades den 11 oktober. Foto:Stockholms stad/ Via TT

Skenande kostnader för gravbygget i Järva - renoveringen av Skogskyrkogården skjuts upp igen.

I stadshusmajoritetens budgetförslag för Stockholm 2024 tilldelas Kyrkogårdsnämnden en utökad investeringsbudget på 95 miljoner kronor för bygget av Järva begravningsplats och en ny ceremonilokal på Strandkyrkogården. Skogskyrkogården finns däremot inte med i investeringsplanen, trots att kyrkogårdsnämnden nyligen tog ett nytt genomförandebeslut att renovera världsarvets krematorium och kapell.

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva
Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige