Gå direkt till innehåll
Borgarråden Clara Lindblom (V), Karin Manngård (S) och Åsa Lindhagen (MP) med budgetförslaget för Stockholm 2024 som presenterades den 11 oktober. Foto:Stockholms stad/ Via TT
Borgarråden Clara Lindblom (V), Karin Manngård (S) och Åsa Lindhagen (MP) med budgetförslaget för Stockholm 2024 som presenterades den 11 oktober. Foto:Stockholms stad/ Via TT

Nyhet -

Skenande kostnader för gravbygget i Järva - renoveringen av Skogskyrkogården skjuts upp igen.

Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård har idag presenterat majoritetens budgetförslag.

Kyrkogårdsnämnden tilldelas en utökad investeringsbudget på 95 miljoner kronor för bygget av Järva begravningsplats och en ny ceremonilokal på Strandkyrkogården. Skogskyrkogården finns däremot inte med i investeringsplanen, trots att kyrkogårdsnämnden nyligen tog ett nytt genomförandebeslut att renovera världsarvets krematorium och kapell.

Enligt budgetförslaget ska nämnden ha ”ett ökat fokus på styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar mellan och inom investeringsprojekt i syfte att begränsa investeringsutgifterna”, vilket i klartext betyder att kyrkogårdsnämnden inte klarat att hålla budget för större investeringsprojekt.

Det har blivit särskilt tydligt med det onödiga och prestigefyllda projektet Järva begravningsplats. Likt en gökunge tränger det ut andra angelägna projekt ur boet.

Investeringsplanen för stadens olika nämnder, bland dem kyrkogårdsnämnden, framgår av budgetförslagets bilaga 3.

 • Järva begravningsplats tilldelas 49,5 miljoner för 2024 vilket är en ökning med 31,7 miljoner kronor mot tidigare budgeterade 17,8 miljoner.
 • Inräknat 2023 års fördyring som enligt prognosen är 34 plus 8,5 miljoner är nu den totala avvikelsen från genomförandebeslutet 74,2 miljoner, vilket ger slutsumman 431,2 miljoner kronor för begravningsplatsen första etapp.
 • Det är en ökning med över 20 procent mot fullmäktiges genomförandebeslut 2019 på 357 miljoner kronor.
 • Enligt stadens investeringsregler ska projektet därmed upp till ett reviderat genomförandebeslut i kommunfullmäktige, eftersom avvikelsen överstiger 15 procent.
 • Det är särskilt angeläget eftersom Järva begravningsplats från början karaktäriserats av felaktiga riskbedömningar och stegvisa fördyringar. Det finns goda skäl att anta att 20 procent inte heller räcker, och att prognosen vid slutet av 2024 mycket väl kan ha försämrats med 30 eller 40 procent.
 • Låt Parken Leva har låg tilltro till stadens transparens i detta destruktiva fiaskoprojekt, och förutspår att finansroteln trixar så att kyrkogårdsnämnden slipper uppmärksamheten och förnedringen som ett nytt genomförandeärende i fullmäktige skulle innebära.
 • Kommer den rödgröna majoriteten värna demokratisk öppenhet mer än den grönblå gjorde? Kan vi slippa svar från någon borgarrådssekreterare som försöker hävda att ”eftersom en justering på över 20 procent finns inkluderad i bilaga 3 (sidan 383), så har, när stadens budget röstas igenom av kommunfullmäktige, automatiskt också den nya slutkostnaden för Järva begravningsplats godkänts av kommunfullmäktige”?
 • Låt Parken Leva anser att järvaborna, stadens skattebetalare och kommunfullmäktiges ledamöter förtjänar en ärlig förklaring till att begravningsplatsen blivit 74 miljoner kronor dyrare än genomförandebeslutet.
 • I finansborgarrådets budgetförslag finns inga investeringsplaner för Skogskyrkogården i de närmaste fem åren. Detta trots att kyrkogårdsnämnden 2018 beslutade att renovera Skogskrematoriet för 220 miljoner kronor, och i juni 2023 tog ett nytt beslut, nu på 292 miljoner kronor.
 • ”Det totala renoveringsbehovet är stort” skrev förvaltningen 2018 om krematoriet och kapellen som förfaller, men kyrkogårdsförvaltningens behovsanalyser är kanske inget man behöver hänsyn till? Sedan Järva begravningsplats började byggas har Skogskyrkogården försvunnit ur investeringsplanen.

Låt Parken Leva konstaterar

Begravningsplatsen i Järva har motiverats med att behovet av kistgravar i Västerort är akut. Men nu finns nya kistgravplatser i Råcksta som täcker behovet i tio år framåt. Så det kanske inte var så bråttom med Järva som politikerna sa?

Politikerna ville bygga Järva begravningsplats i den populära och prisbelönta Järva DiscGolfPark, eftersom parkens skönhet fick dem att associera till världsarvet Skogskyrkogården. Järvabornas park blev den perfekta inspirationen till en ny prestigefull arkitekttävling 100 år efter arkitekttävlingen om Skogskyrkogården, och borgarrådet Joakim Larsson (M) skrev då att begravningsplatsen i Järva ska bli lika betydelsefull.

Politikerna har ignorerat protesterna mot att parken förstörs, och underskattat riskerna med den förorenade och instabila tippmarken.

Det är en tragisk ironi att staden gräver ner sig allt djupare i Järva med Skogskyrkogården som hägrande mål, samtidigt som Skogskyrkogården förfaller för att Järva slukar alla resurser.

Järva begravningsplats är ett kommunalt skattefinansierat prestigeprojekt utan förankring i verkligheten. Så länge varken politiker eller media vill eller vågar ställa frågor kan det fortsätta.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Den 28 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige att genomföra etapp 1 av Järva begravningsplats, Det då ansvariga borgarrådet Dennis Wedin (M) hade ekonomisk kontroll som profilfråga, och kritiserade hårt ärvda byggprojekt som inte höll budget.

Går mot budgethaveri – nytt genomförandebeslut krävs för Järva begravningsplats

Under sommaren har prognosen för Järva begravningsplats försämrats ytterligare. Underskottet ökar från 50 till 70 miljoner kronor, eller mer. Förvaltningen lovar ”genomlysa” projektet. Oppositionen säger att andra projekt måste prioriteras ner när Järva blir dyrare. Kanske begravningsavgiften höjs istället. Oavsett vad måste kyrkogårdsnämnden be kommunfullmäktige om ett nytt genomförandebeslut.

"Pandemin visar att grönområden är viktiga", sa trafikborgarrådet. "Pandemin tvingar oss att prioritera hårt", sa finansborgarrådet. - Alltså satsar staden 100-tals miljoner på att förstöra en populär park i Järva ...

Stadens prioriteringar i coronatider: Gräva upp prisad park i Järva går före vården av världsarvet Skogskyrkogården

Kyrkogårdsnämnden har under många år varit medvetna om det stora upprustningsbehovet för världsarvet Skogskyrkogården. Men när pandemin pressar ekonomin väljer nämnden att skjuta renoveringen flera år framåt. Istället prioriteras första etappen av Järva begravningsplats – ett projekt som förstör Järvas livsmiljö och redan på projekteringsstadiet spräckt alla tids- och kostnadsramar.

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva
Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige