Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barnmorskor och förlossningsrädsla

Var femte förstföderska i en studie kände svår rädsla inför förlossningen. Samtidigt ansåg många barnmorskor som tar emot kvinnor under graviditeten att de saknar tillräcklig kunskap om problemen.

– Förlossningsrädsla har studerats sedan 40 år tillbaka. Men ingen har tidigare fokuserat på barnmorskorna, säger Birgitta Salomonsson, själv med en bakgrund som barnmorska, numera lärare och doktorand i medicinsk psykologi vid Linköpings universitet.

I sin doktorsavhandling presenterar hon fyra studier baserade på intervjuer, fokusgrupper och enkäter.

När svaren från 726 barnmorskor i hela Sverige analyserades, visade det sig att deras syn på problemet skilde sig tydligt åt beroende på var de arbetade. En tydlig majoritet av dem som arbetade på mottagningar kände sig inte tillräckligt kompetenta för att hantera förlossningsrädsla hos besökarna – i motsats till sina kolleger på förlossningsavdelningar. Specialutbildade barnmorskor behövs för att ta hand om dessa kvinnor, ansåg många av dem.

Kollegerna på förlossningsavdelningar ansåg att deras kunskaper är tillräckliga och att de intuitivt kan förstå hur kvinnorna mår. Enligt Birgitta Salomonsson kan skillnaden bero på att de olika kategorierna agerar i helt olika situationer.

– På mottagningen ägnar man sig åt ”torrsim”, på förlossningen är man mitt ute i vattnet, säger hon.

Enkäten bland blivande förstföderskor besvarades av 423 kvinnor, knappt hälften av de tillfrågade. Att så stor andel som 21 procent upplevde svår förlossningsrädsla – definierat som att den påverkar det dagliga livet och medför ökad risk att uppleva själva förlossningen som traumatisk – var en överraskning. Det stämde dock överens med barnmorskornas uppfattning att problemet har ökat på senare år.

– En ökad grad av rädsla korrelerar med lägre tilltro till sin förmåga att hantera förlossningen, så kallad self efficacy, säger Birgitta Salomonsson.


Avhandling: Fear is in the air – midwives’ perspectives of fear of childbirth and childbirth self-efficacy and fear of childbirth in nulliparous pregnant women av Birgitta Salomonsson. Linköping University medical dissertations No. 1334. Avhandlingen läggs fram fredag 14 december 2012 kl 9:00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping. Opponent är professor Ingela Rådestad, Sophiahemmets högskola, Stockholm.

Kontakt:
Birgitta Salomonsson 010 1037794, birgitta.salomonsson@liu.se


Ämnen

Taggar


Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Presskontakt

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap. 013-28 13 95
Therese Ekstrand Amaya

Therese Ekstrand Amaya

Presskontakt Forskningskommunikatör Samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap. 013-28 22 51
Lennart Falklöf

Lennart Falklöf

Presskontakt Chef för forskningskommunikations- och pressenheten. Allmänna presskontakter. 013-28 16 93

Relaterat material

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

LiU blev universitet 1975 och är idag 32 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping