Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kolesterol hejdar celldöd – har det betydelse för cancer?

I människokroppen nybildas tusen miljarder nya celler varje dygn. Om inte lika många dör rubbas balansen vilket leder till svåra sjukdomar, däribland cancer och Alzheimers. Fritt kolesterol har en nyckelroll, visar forskning vid Linköpings universitet.

Lysosomen, en beståndsdel i cellen med uppgift att ta omhand och återvinna uttjänta proteiner, har också som uppgift att signalera för programmerad celldöd, apoptos.

I varje cell finns ett hundratal lysosomer paketerade i höljen – membran – som till viss del består av kolesterol, ett ämne som transporteras i blodet och associeras med åderförfettning.Celldöden sätter igång när membranen går sönder och en sorts enzymer, så kallade katepsiner, läcker ut i cellen.

– När vi studerade flera olika faktorer som skulle kunna påverka händelseförloppet kunde vi konstatera att kolesterol hade en viktig roll, säger Hanna Appelqvist, nybliven doktor i experimentell patologi vid Linköpings universitet.

Tillsammans med forskaren Katarina Kågedal publicerar hon sina resultat i den högt rankade tidskriften PLoS One. Artikeln ingår också i Hanna Appelqvists doktorsavhandling.

– Vår hypotes var att kolesterol skulle skada cellerna, men i stället fick vi se att det tvärtom skyddade mot celldöd, säger Katarina Kågedal.

Resultaten av deras laboratoriestudier visar att hög halt av kolesterol stabiliserar lysosomens membran och därmed skyddar cellen från död. Cancerceller är generellt motståndskraftiga mot celldöd och har visat sig ha en störd reglering av kolesterol. En förändring av lysosomens kolesterolinnehåll kan möjligen bidra till cancercellernas resistens mot behandling.

Att påverka mängden kolesterol i lysosomerna skulle kunna vara en möjlig strategi för nya läkemedel mot cancer.

Försöken är utförda på odlade mänskliga bindvävsceller som behandlas med substanser som sänker respektive höjer innehållet av kolesterol. När forskarna förändrat innehållet exponerades cellerna för ett toxiskt ämne som sätter igång celldöd. Med mikroskopi och biokemiska metoder studerade de vad som sker i processen.

Artikel: Sensitivity to lysosome-dependent cell death is directly regulated by lysosomal cholesterol content av H Appelqvist, L Sandin, K Björnström, P Saftig, B Garner, K Öllinger och K Kågedal. PLoS ONE 7(11): e50262. doi:10.1371/journal.pone.0050262

Kontakt:
Hanna Appelqvist +46 (0)10 1031500, +46 (0)70 2605922, hanna.appelqvist@liu.se
Katarina Kågedal +46 (0)10 1031525, +46 (0)73 9801896, katarina.kagedal@liu.se


Ämnen


Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Presskontakt

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Samhällsv., humaniora och utbildningsv. 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap 013-28 13 95
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Allmänna förfrågningar 013-281302
Mikael Sönne

Mikael Sönne

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik och ekonomi 013-28 67 39

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 35 900 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping