Gå direkt till innehåll
Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.
Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.

Pressmeddelande -

Rekordstor donation till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet

En privat donation om 100 miljoner kronor ska stärka forskning inombarnmedicin vid Linköpings universitet.

Donationen om 100 miljoner kronor är en av de största donationerna hittills från privatpersoner till ett universitet i Sverige, och den största någonsin till forskning vid Linköpings universitet.

– En donation av den här enorma digniteten stärker forskningen inom barnmedicin på ett substantiellt sätt och på lång sikt. Den ger ett betydelsefullt tillskott till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet och gör det möjligt att driva fler forskningsprojekt och att rekrytera starka forskare inom området till oss, säger Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

I dag pågår forskning vid Linköpings universitet kring flera allvarliga sjukdomar och tillstånd som drabbar barn. Bland annat bedrivs framgångsrika projekt kring barndiabetes, för tidigt födda barn, astma och allergi samt barnpsykiatri (se mer information i bilaga).

– Donationen, som är brett riktad inom det barnmedicinska området, säkrar framtidsutvecklingen för forskningen. Det ger större möjligheter att hitta nya diagnostiska metoder och ta fram ny behandling för barn som drabbas av svår sjukdom. Vi känner en stor tacksamhet för denna fantastiska gåva till medicinsk forskning, säger Johan Dabrosin Söderholm.

Satsningen på barnmedicinsk forskning möjliggörs genom ”Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning”. Stiftelsen bildades genom en donation av föräldrarna, Catharina Högbom och Michael Cocozza, i december på 35-årsdagen av dotterns bortgång.

– De senaste tio åren har varit mycket goda för oss som äger fastigheter och aktier, med stora värdestegringar samtidigt som vi i Sverige har en låg kapitalbeskattning. Vi kan och bör dela med oss på olika sätt och på så sätt stärka legitimiteten för vårt blandekonomiska system, säger Michael Cocozza.

– Privata donationer som en del av forskningsfinansieringen blir allt viktigare för universitet i Sverige, liksom för Linköpings universitet. Donationen skapar förutsättningar för oss som lärosäte att kunna ta oss an samtidens utmaningar inom det barnmedicinska området. Vi är mycket stolta och tacksamma över att ha fått detta förtroende från donatorerna, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.

Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning kommer att ledas av en styrelse med sex ledamöter, som beslutar om utdelning av forskningsanslag ur stiftelsen. Tre ledamöter i styrelsen utses av Linköpings universitet, två av universitetssjukhusets huvudman Region Östergötland och en av grundarnas arvingar.

Stiftelsen kommer att kunna dela ut minst 5 miljoner kronor per år under de tre första åren, därefter minst 10 miljoner kronor per år under en tioårsperiod. I relation till nuvarande finansiering motsvarar 10 miljoner kronor i princip en fördubbling av årliga fria projektmedel till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet.

Donatorerna avböjer frågor om donationen och ber att denna önskan respekteras.

KONTAKT

Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten, 013-28 23 11, johan.d.soderholm@liu.se

Ämnen

Kategorier


Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommervarje fredag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Kontakter

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik och naturvetenskap 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap 013-28 13 95
Jonas Roslund

Jonas Roslund

Presskontakt Forskningskommunikatör Samhällsv., humaniora och utbildningsv. 013 28 28 00
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Allmänna mediaförfrågningar 013-281302

Relaterat innehåll

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 35 900 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping