Gå direkt till innehåll
Den 26 juni arrangerar Livsmedelsföretagen två seminarier i Almedalen.
Den 26 juni arrangerar Livsmedelsföretagen två seminarier i Almedalen.

Nyhet -

Livsmedelsföretagen i Almedalen: Vägen mot ett hållbart och hälsosamt livsmedelssystem

Den 26 juni arrangerar vi två seminarier i Almedalen. I det första diskuterar vi vad som är mest effektivt för att minska maten och dryckens negativa hälsoeffekter: statliga tvångsåtgärder eller frivilliga insatser från branschen? I det andra pratar vi om målkonflikterna som uppstår på vägen mot en klimatneutral livsmedelskedja. Varmt välkommen!

På våra två seminarier i Almedalen den 26 juni kommer vi samtala kring viktiga frågor för den svenska livsmedelssektorn tillsammans med företrädare för livsmedelsbranschen, experter, politiker och myndighetspersoner:

26 juni kl. 13.00-14.00: Livsmedel och folkhälsa – vilka åtgärder har störst effekt?

26 juni kl. 15.00-16.00: Klimatneutral livsmedelskedja – går det?

Alla seminarier i Almedalen är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Här nedan hittar du mer information om vår dag i Almedalen.

Livsmedel och folkhälsa – vilka åtgärder har störst effekt?

Vad vi äter och dricker har stor påverkan på vår hälsa. Vilket är det mest effektiva sättet att minimera de negativa effekterna? Är det genom statliga tvångsåtgärder eller genom frivilliga insatser från livsmedelsbranschen? Vad gör företagen, vad vet politikerna och vad säger forskningen?

Tid: 26 juni kl. 13.00-14.00 (OBS! Ny tid!)

Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, ”S:t Clemens ruin”

Arrangör: Livsmedelsföretagen

Utökad beskrivning av seminariet

Maten och drycken vi konsumerar har stor påverkan på vår hälsa. För att minska de negativa effekterna ställs det återkommande krav på olika former av regleringar, punktskatter, förbud och varningstexter. Men utbudet av hälsosamma livsmedel är stort och varierat, och livsmedelsbranschen arbetar med en bred palett av åtgärder för att bidra till bättre matvanor. Känner svenska politiker och opinionsbildare till detta? Har länder där man infört till exempel skatt på läsk och socker sett några konkreta, mätbara hälsoeffekter? Kan statliga tvångsåtgärder bli ett hinder för livsmedelsbranschens frivilliga insatser och överenskommelser? Vad mer kan det offentliga, näringslivet och civilsamhället göra för att förbättra folkhälsan?

I samband med seminariet presenterar Livsmedelsföretagen en nyskriven rapport om svenska livsmedelsproducenters arbete inom hälso- och hållbarhetsområdet.

Medverkande

 • Carolina Klüft, Verksamhetsledare, Generation Pep
 • Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden
 • Christian Carlsson (KD), Ordförande Socialutskottet
 • Annica Sohlström, Generaldirektör, Livsmedelsverket
 • Fredrik Kopsch, Chefekonom, Timbro
 • Mikael Bonde-Nielsen, Senior Director, Economic Affairs, Coca-Cola
 • Björn Hellman, VD, Livsmedelsföretagen
 • Moderator: Daniel Emilson, Presschef, Livsmedelsföretagen

Anmäl gärna ditt intresse

Seminariet är öppet för alla och kräver ingen anmälan, men vi är tacksamma om du anmäler ditt intresse så att vi får en fingervisning om hur många som vill delta!

Anmäl intresse

Klimatneutral livsmedelskedja – går det?

Alla sektorer ska få ned sina utsläpp, så även livsmedelssektorn. Ett uttryck som används flitigt är ”klimatneutral livsmedelskedja”, men är det ens möjligt att uppnå? Hur hanterar vi de snåriga målkonflikter som uppstår när branschens förutsättningar möter politikens ambitioner?

Tid: 26 juni kl. 15.00-16.00

Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, ”S:t Clemens ruin”

Arrangör: Livsmedelsföretagen, LRF, Svensk Dagligvaruhandel

Utökad beskrivning av seminariet

Under detta seminarium samtalar livsmedelsbranschen, politiker och experter kring vilka krav och ambitioner som finns inom livsmedelssektorn på hållbarhetsområdet. Svenska lantbrukare, livsmedelsproducenter och handlare har skapat världens mest hållbara livsmedelssystem, men nu måste omställningstempot öka ännu mer. Vilka utmaningar och möjligheter finns när branschen går före och driver på den hållbara omställningen? Vilka målkonflikter uppstår när nödvändigheten av brådskande klimatåtgärder möter en alltmer ekonomiskt och regulatoriskt pressad livsmedelsbransch? Höga hållbarhetsambitioner leder till höga kostnader – hur ska dessa kostnader fördelas? Är det möjligt att skapa en gemensam strategi för det fortsatta hållbarhetsarbetet när politiken står splittrad i ambitionsnivåerna? Går det ens rent fysikaliskt att uppnå en klimatneutral livsmedelskedja från jord till bord, och vilka steg måste i så fall tas på vägen dit?

Medverkande:

 • Åsa Persson, Ordförande, Klimatpolitiska rådet
 • Emma Nohrén, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
 • Johanna Hornberger, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Anna-Caren Sätherberg, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Martin Kinnunen, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
 • Sofie Eliasson Morsink, Ordförande, Livsmedelsföretagen
 • Palle Borgström, Ordförande, LRF
 • Eric Lundberg, Ordförande, Svensk Dagligvaruhandel

Anmäl gärna ditt intresse

Seminariet är öppet för alla och kräver ingen anmälan, men vi är tacksamma om du anmäler ditt intresse så att vi får en fingervisning om hur många som vill delta!

Anmäl intresse

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Daniel Emilson

Daniel Emilson

Presskontakt Press- och mediechef 076-275 83 60
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef 073-355 06 07

Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla som producerar mat och dryck i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.