Gå direkt till innehåll
Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen
Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

Pressmeddelande -

Livsmedelsföretagen: "Nödvändigt med förlängt omställningsstöd - men oroande med för låg nyttjandegrad"

Med anledning av coronakrisens fortsatta skadeverkningar har Regeringen beslutat att förlänga statens omställningsstöd till att även omfatta månaderna maj, juni och juli. Livsmedelsföretagen är positiva till förlängningen men ser risker med att stödets ansökansprocess upplevs som administrativt krånglig.

Regeringen har beslutat att förlänga det så kallade omställningsstödet till att även omfatta maj till juli. Omställningsstödet syftar till att göra det möjligt för drabbade företag att överbrygga coronakrisens akuta följder och underlätta för dem att ställa om och anpassa sin verksamhet.

– En förlängning var nödvändig. Krisen är inte över varför ett avslutande av överbryggande åtgärder skulle dra undan mattan för många heroiskt kämpande företag, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagen uppmärksammade tidigt behovet av ett direkt stöd till de drabbade företagen som i vissa fall såg upp till 90 % av sin försäljning försvinna över en natt. Detta uppmärksammandes redan i Livsmedelsföretagens ”sjupunktsprogram” som innehöll förslag för att rädda livsmedelsbranschens små och medelstora företag.

När omställningsstödet väl beslutats och trädde i kraft omfattade det endast månaderna mars och april. Detta ansåg Livsmedelsföretagen vara en för kort tidsperiod. Något som framfördes i bland annat i en debattartikeltillsammans med Visita som företräder hotell- och restaurangbranschen.

Det tidigare beslutade omställningsstödet, för månaderna mars och april, har nyttjats i lägre grad än förväntat. Livsmedelsföretagens medlemmar menar att detta främst beror på en administrativt krånglig ansökningsprocessen. Något som givetvis måste åtgärdas. Livsmedelsföretagen arbetar aktivt för att utreda systemets brister och undersöka hur det kan bli bättre anpassat för en högre nyttjandegrad.

– Vi är glada över att krisstödet förlängs. Som vi var tydliga med redan i våras ser vi att ett direkt stöd till de som drabbats hårdast som ett av de mest effektiva instrumenten för att lindra krisens skadeverkningar – förutsatt att de är enkla att använda, säger Björn Hellman.

Ämnen

Taggar


Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 195 miljarder kr/år och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren.

Presskontakt

Axel Granath

Axel Granath

Presskontakt Tf press- och mediechef 070-521 65 63
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef +46 8 762 65 02