Gå direkt till innehåll
Riksdagsseminarium: Livsmedelsindustrin och effekterna av coronapandemin

Pressmeddelande -

Riksdagsseminarium: Livsmedelsindustrin och effekterna av coronapandemin

Den 2 mars anordnar riksdagens Livsmedelspolitiska nätverk och Livsmedelsföretagen ett digitalt seminarium om pandemins effekter på den svenska livsmedelsindustrin. Medverkar gör bl.a. Livsmedelsverket, The Absolut Company, professor Pontus Braunerhjelm och Patrik Strömer från Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsindustrin utgör Sveriges tredje största industrigren med en omsättning om 195 miljarder SEK och över 50 000 anställda. Livsmedelsindustrin berör oss alla, vilket inte minst coronapandemin har visat och livsmedelsindustrin är sedan 2020 klassad som en samhällsviktig funktion.

För att öka kunskapen om livsmedelsfrågor och diskutera livsmedelspolitik i en friare form har en grupp riksdagsledamöter – Johan Löfstrand (S), Maria Gardfjell (MP), Betty Malmberg (M) och Ulrika Heie (C) – startat det Livsmedelspolitiska nätverket.

Digitalt seminarium den 2 mars

Livsmedelspolitiska nätverket bjuder nu in till ett första seminarium för att belysa de egentliga effekterna och konsekvenserna av coronapandemin på den svenska livsmedelsindustrin. Har regeringens stödpaket varit tillräckligt träffsäkra? Hur säkras beredskap och trygg livsmedelsförsörjning i Sverige såväl under som efter pandemin?

Detta och mycket mer kommer att diskuteras under nätverkets första seminarium som äger rum den 2 mars kl 09:00-09:45 via Teams.

Här anmäler du dig till seminariet

Samtalet modereras av Ann-Christin Nykvist, f d jordbruksminister och generaldirektör för bl.a. Konkurrensverket.

Teamslänk som används för att ansluta till samtalet kommer att skickas ut via mejl dagen före seminariet, den 1 mars.

Program för samtalet

Välkommen och kort om nätverket
Johan Löfstrand (S), Maria Gardfjell (MP), Betty Malmberg (M), Ulrika Heie (C)

Hur mår livsmedelsindustrin efter ett år med coronapandemin? Har stödpaketen varit tillräckligt effektiva och träffsäkra?
Patrik Strömer, Livsmedelsföretagen

Kreativ produktionsomställning för att möta samhällsbehov – ett exempel från verkligheten
Paula Eriksson, The Absolut Company

Vad är på gång inom planeringen för civilt försvar? Samtal om försörjningsförmåga av mat och dricksvatten.
Mats Johansson, Livsmedelsverket

Vad krävs för en återstart efter coronapandemin? Hur skapas stabila förutsättningar för att företag ska startas och växa?
Pontus Braunerhjelm, professor KTH och BTH, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum

Frågor från deltagarna och avslutande ord av värdarna för seminariet

Ämnen

Kategorier


Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 195 miljarder kr/år och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren.

Kontakter

Daniel Emilson

Daniel Emilson

Presskontakt Press- och mediechef 076-275 83 60
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef 073-355 06 07

Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.