Gå direkt till innehåll

Ämnen: Utbildning

Illustration av Förskola med bostäder ovanpå. Källa: Fojab

Bilfri förskola på Brunnshög blir granne med Nobelparken.

Nya kvarter ska byggas vid Nobelparken. Här planeras det för över 250 bostäder, en bilfri förskola och kontor. Husen ska vara olika både inuti och utanpå och såklart är klimatsmarta lösningar prioriterade. Ett planförslag är framtaget och ska nu ut på samråd. - Den nya förskolan och fler företagslokaler behövs på Brunnshög som nu börjar hetta till som stadsdel, säger Björn Abelson (S), ordförande

Under onsdagen den 9 november 2022 ställde kommunstyrelsen sig bakom remissvaret till Region Skåne om utvecklingen av det nya sjukhuset.

Lunds kommun välkomnar utvecklingen av ett nytt universitetssjukhus i Lund

Skånes universitetssjukhus är en viktig del i Lunds identitet och placeringen av det nya sjukhuset påverkar många fler än de som besöker det eller arbetar där. I Lunds kommuns svar på Region Skånes placeringsutredning understryks vikten av att sjukhusinvesteringen i sin helhet genomförs i Lund. Kommunen föreslår att regionen fördjupar planeringen med utgångspunkt i Smörlyckanalternativet.

Visa mer

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun

Box 41
221 00 Lund
Sweden