Gå direkt till innehåll
Åtta regioner: Utan samhällsbyggare stannar trafiken

Pressmeddelande -

Åtta regioner: Utan samhällsbyggare stannar trafiken

Bristen på samhällsbyggare drabbar infrastrukturprojekt i hela Stockholm-Mälarregionen. I Mälardalsrådets arbete för en förbättrad kompetensförsörjning, En Bättre Matchning, samarbetar åtta regioner för att riksdag och regering ska svara upp mot utmaningarna. De åtta regionerna vill se fler utbildningar i Stockholm-Mälarregionen, breddad rekrytering och storregionala kompetensråd inom samhällsbyggnad.

- Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för Stockholm-Mälarregionen. Ett konkret exempel är inom samhällsbyggnad. När jag träffar kollegor i regioner och kommuner talas det mycket om bristen på alltifrån arkitekter till planerare och lantmätare. Vår rapport visar det faktiska läget. Det blir tydligt att vi behöver en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud, säger Irén Lejegren (S), Region Örebro län och ordförande En Bättre Matchning.

Utan samhällsbyggare i Stockholm-Mälarregionen drabbas trafiken i hela landet
Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Regionerna i Mälardalsrådet har varit tydliga med att satsningar behövs på spår och vägar i Stockholm-Mälarregionen för att transporterna i hela landet ska fungera. Infrastrukturprojekt i våra regioner som Ostlänken, Fyrspåret Uppsala-Stockholm och Stockholm Norvik Hamn är exempel på investeringar som är viktiga för hela landet.

Men det behövs inte bara pengar till spår och vägar. Om det inte finns tillräcklig kompetens för att bygga och reparera spår och vägar kommer förseningar fortsätta plåga transportsystemet. För att uppmärksamma riksdag och regering om bristerna skriver de åtta regionerna tillsammans på Dagens samhälle debatt.

Rapport om bristen på samhällsbyggare
I infrastrukturpropositionen konstaterar regeringen att det råder en stor brist på arbetskraft i infrastruktursektorn. Att läget är allvarligt framgår med tydlighet i den rapport om bristen på samhällsbyggare som Mälardalsrådets samarbete för strategisk kompetensförsörjning, En Bättre Matchning, har tagit fram. Samarbetet samlar de åtta regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Gävleborg, Dalarna och Östergötland.

Förslag för stärkt kompetensförsörjning av samhällsbyggare
För att stärka kompetensförsörjningen av samhällsbyggare vill MälardalsrådetsEn Bättre Matchning att riksdag och regering:

  • Förbättrar möjligheterna till utbildning inom samhällsbyggnad i Stockholm-Mälarregionen. Studier visar på betydelsen av att utbildningar finns i närområdet inom yrkesområden med arbetskraftsbrist.
  • Bidrar till breddad rekrytering och ökad attraktivitet inom samhällsbyggaryrken. För att klara återväxten behövs ett långsiktigt arbete hos flera aktörer. Ett exempel är att Trafikverket utvecklar sitt arbete med att vid upphandlingar inkludera kompetensfrågor som bidrar till jämställdhet och mångfald.
  • Ger Trafikverket i uppdrag att inrätta storregionala kompetensråd inom samhällsbyggnad. En samordning mellan utbildare, beställare och utförare gör det enklare att förutse vilken kompetens som behövs och underlättar matchning.

En Bättre Matchning
Inom kompetensförsörjningen arbetarregionerna i Mälardalsrådets process En Bättre Matchning för att nå en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud. Samarbetet samlar de åtta regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Gävleborg, Dalarna och Östergötland.Bristen på samhällsbyggare är ett konkret exempel på konsekvenserna av missmatchningen.

Debattartikelpå Dagens samhälle Debatt.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Presskontakt

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Presskontakt Generalsekreterare 0705 48 13 02

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm