Gå direkt till innehåll
Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits och Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande En Bättre Sits.
Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits och Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande En Bättre Sits.

Pressmeddelande -

Stockholm-Mälarregionen viktig internationell nod

Stockholm-Mälarregionen möjliggör resor och tillväxt i hela landet. 2/3 av alla Sveriges utlandsresor utgår från Stockholm-Mälarregionen, med viktiga transportnoder som Arlanda och Stockholms hamnar. Varor för 530 miljarder kr exporteras från regionen varje år. För att gynna person- och godstransporterna har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete sammanställt en ny rapport om Stockholm-Mälarregionens internationella kontakter och handelsflöden.

- Vi fortsätter växa snabbt och kommer behöva göra rätt prioriteringar i vad vi ska förstärka för vägar, järnvägar, sjöfart, flygplatser och annat så vi kan fortsätta vara en så viktig del för hela Sveriges tillväxtkraft och utveckling, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande En Bättre Sits.

- Asien är en viktig samarbetspartner för vårt område och där spelar Arlanda en otroligt viktig roll för våra transporter, men det är ett viktigt område även för våra hamnar. Asien är ett område där vi behöver flytta fram våra positioner, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits.

Bild: Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet, presenterar den internationella rapporten En Bättre Sits i världen.

- Stockholm-Mälarregionen är ett viktigt skandinaviskt skärningsområde med transportflöden i samtliga väderstreck. I den nya rapporten från Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete sätts regionen transportinfrastruktur i ett internationellt sammanhang, säger Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet.

Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har påbörjat arbetet med en ny analys av Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Arbetet leds av 60 ledande politiker från de sju länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland), som tillsammans arbetar för att staten ska veta vilka infrastruktursatsningar som regionen prioriterar och vilka som leder till störst nytta. Målet är att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Mälardalsrådets En Bättre Sits-process är politiskt styrd och samlar politiker och tjänstepersoner över parti- och länsgränserna. Arbetet leds av Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande En Bättre Sits och Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits. Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för Stockholm-Mälarregionens län och kommuner, koordinerar En Bättre Sits-arbetet.

Klicka här för att ladda ner rapporten En Bättre Sits i världen.

En Bättre Sits
En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen.

Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser och lärande. Rådet samlar kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Regioner


Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar Stockholm-Mälarregionens kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi. 

Presskontakt

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Presskontakt Generalsekreterare 0705 48 13 02
Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm