Gå direkt till innehåll
Stockholm Report 2011: Stockholm bäst i världen på innovationer

Pressmeddelande -

Stockholm Report 2011: Stockholm bäst i världen på innovationer

Bäst på innovationer, mest konkurrenskraftig utanför USA och mest uppkopplad. Stockholmsregionen klarar sig bra i internationella rankingar, men står inför utmaningar på utbildningsområdet. Det visar den årliga sammanställningen Stockholm Report som presenteras av Mälardalsrådet lagom till politikerkonferensen Mälartinget den 25-26 maj, 2011.

Stockholm Report 2011 ger en samlad bild av hur det går för vår region i internationella jämförelser. Rapporten kan användas i arbetet med att lyfta fram Stockholms värden och varumärke internationellt. inom områden som utbildning, teknik, sysselsättning och näringsliv.

”Stockholmsregionen är en av världens ledande kunskapsregioner. Kombinationen av hög utbildningsnivå, starka akademiska institutioner och ett framgångsrikt, världsledande näringsliv bidrar till konkurrenskraften. Det är av största vikt att vi ständigt förhåller oss kritiska och omprövande, så att denna position kan behållas och utvecklas även i framtiden” säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

”Samtidigt finns tydliga utmaningar vad gäller tillgången på kompetent arbetskraft. Ska vi fortsätta locka till oss de bästa studenterna måste vi profilera oss som en attraktiv högskoleregion och förbättra kontakterna mellan akademi och arbetsliv. Mälardalsrådets tidigare kartläggning visar också att upp till var femte elev lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Det kan bli oerhört kostsamt för vår region” säger Nicke Grundberg, ansvarig för kunskaps- och kompetensfrågor på Mälardalsrådet.

Kontakt:
Nicke Grundberg, Processledare Mälardalsrådet
nicke.grundberg@malardalsradet.se
Mobil: 0735 13 03 06

Om Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen med syfte att stärka regionens internationella konkurrenskraft.
www.malardalsradet.se

Stjärnbildning drivs av Mälardalsrådet tillsammans med regionens aktörer för att utveckla och synliggöra Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion.
www.stjarnbildning.se

Om Mälartinget
Under Mälartinget 2011 den 25-26 maj, träffas politiker och beslutsfattare för att diskutera och ta i hand på en rad viktiga frågor som har bäring på Stockholm-Mälarregionens nuvarande och framtida internationella position som kunskapsregion. Representanter för politik, akademi och arbetsliv medverkar i programmet.
www.malardalsradet.se/malartinget-1.aspx

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen med syfte att stärka regionens internationella konkurrenskraft. Vi initierar, leder och strävar efter resultat genom att vara en mötesplats för politik, akademi och näringsliv.

Kontakter

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Presskontakt Generalsekreterare 0705 48 13 02
Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm