Gå direkt till innehåll
Idrottslärare söker efter högre status

Nyhet -

Idrottslärare söker efter högre status

De har likvärdig utbildning och lön men idrottslärare säger själva att de har lägre status än lärare i teoretiska ämnen. En ny avhandling visar att önskan om högre status har varit konstant i 200 år.

Sofia Sebelius har själv jobbat som lärare i idrott och hälsa och känner igen mycket av resultaten hon ser i sin avhandling ”Idrottsläraryrkets strävan efter mål och status”. Avhandlingen innehåller två delstudier där den andra undersöker idrottsläraryrkets status.

– Frågar man idrottslärarna själva tycker många att de har marginaliserad status jämfört med andra lärare. Samtidigt har de hög status på skolan gentemot eleverna. Lärarna själva skiljer dock på den statusen, visar tidigare forskning.

Lång önskan om status
Historiskt har idrottslärare länge lagt fram förslag på hur de kan få mer status, till exempel att utbildningen vilar på större vetenskaplig grund och att lärarna får examen i ytterligare ett ämne. I sin analys ser Sofia Sebelius att önskan om högre status har varit konstant i yrkets historia.

– Talet om strävan efter status för 200 år sedan har stora likheter med nutid, trots att det har hänt så otroligt mycket med yrket.

I dag är många önskemål uppfyllda och idrottslärare har på papperet samma förutsättningar som lärare i teoretiska ämnen. Lönemässigt ligger de ungefär i mitten av lärarskalan, många är behöriga men lärare i svenska, engelska och matte har en högre andel förstelärartjänster. Det är framför allt idrottslärarnas upplevelse av hur de ses som skulle kunna förändras.

– Idrottslärare är lite utanför det kollegiala eftersom idrottshallen ofta ligger en bit bort. Skolledningen är sällan närvarande på lektionerna. Det finns en okunskap hos andra lärare och skolledning om vad som faktiskt händer i idrott och hälsa. Man hade kunnat tjäna på att tydligare beskriva vad som görs i ämnet och vad lärarna försöker åstadkomma.

Svårt att följa läroplanen
I avhandlingens första delstudie har Sofia Sebelius intervjuat idrottslärare som har fått tala fritt om yrket och vad de gör under en arbetsdag. De beskriver tydligt vad som styr deras yrkesutövning och där kommer styrdokumenten långt ner. De beskriver snarare att de måste hantera att det ständigt sker saker som de inte kan förutse. I lektionsplaneringen ska lektionen hållas utomhus men det börjar regna. Bollarna visar sig vara sumpiga.

– Lärarna vill skapa en trygghet så eleverna vågar prestera inför varandra. De går in i roller som problemlösare, organisatörer och trygghetsskapare. Det är så mycket annat de måste hantera innan de ens kan tänka på styrdokumenten. De måste fundera på hur de ska lösa alla praktiska förutsättningar.

– Det är också viktigt att förstå att inom idrottsläraryrket gör man så gott man kan med de förutsättningar som finns. Lärarna beskriver en yrkesstolthet och de undervisar på det sätt som är möjligt. De är bra på vad de gör, säger Sofia Sebelius.

Kontaktuppgifter:
Sofia Sebelius, doktorand vid fakulteten för Lärande och samhälle vid Malmö universitet.
Mail: sofia.sebelius@mau.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kontakter

  Marc Malmqvist

  Marc Malmqvist

  Presskontakt Kommunikatör 0700831471

  Ett universitet mitt i staden

  Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

  Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

  Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

  Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

  Malmö universitet i siffror:

  Grundat 1998
  5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  2 093 anställda
  430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  100 program och 350 kurser

  Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

  Malmö universitet
  Box 50500
  205 06 Malmö
  Sverige