Gå direkt till innehåll
Vårdens prioriteringar under coronakrisen belyser värdet av ett liv

Nyhet -

Vårdens prioriteringar under coronakrisen belyser värdet av ett liv

Hur påverkar vårdens prioriteringarna möjligheterna för personer med intellektuella funktionsnedsättningar att leva ett gott liv – och vad kan det säga om hur liv värderas? Coronakrisen ger tillfälle att kartlägga vårdprioriteringar i skarpt läge.

– När vi tittar på Socialstyrelsens prioriteringar i coronatider så ser vi att människor med kombinationer av funktionsnedsättningar hamnar långt ner, säger Matilda Svensson Chowdhury, universitetslektor vid Malmö universitet.

Tillsammans med Niklas Altermark från Lunds universitet studerar Matilda Svensson Chowdhury skillnader i livslängd samt orsaker till dessa skillnader mellan människor med och utan intellektuella funktionsnedsättningar.

I en av delstudierna samlas i nuläget material in om de vårdprioriteringar som tvingats fram av den förväntade stora mängden intensivvårdspatienter på grund av coronaviruset.

– Patienter prioriteras upp om de kan ha flera bra år framför sig, men hur värderar man det med någon som inte kan kommunicera? Vi får inte diskriminera, men kön, etnicitet och funktionsnedsättning kan ändå spela in, menar Matilda Svensson Chowdhury.

Kartläggningen är en del av ett Forte-finansierat projekt som handlar om att bättre förstå den förväntade livslängden för personer med intellektuella funktionsnedsättningar som en politisk fråga.

– Vi vet att människor i den här gruppen dör till följd av misstag inom vård- och omsorg, och medicinsk forskning visar att glappet mellan livslängden hos funktionshindrade och resten av befolkningen delvis har sociala förklaringar. Trots det har varken den offentliga debatten eller forskningen i Sverige närmat sig frågan om livslängd från ett socialt och politiskt perspektiv, säger Matilda Svensson Chowdhury.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet
205 06 Malmö
Sverige