Gå direkt till innehåll
Expertlista: Tips på forskare som kan svara på frågor om coronaviruset och dess konsekvenser

Pressmeddelande -

Expertlista: Tips på forskare som kan svara på frågor om coronaviruset och dess konsekvenser

Här hittar du experter vid Malmö universitet som utifrån sin forskning kan svara på frågor om coronapandemins konsekvenser. Listan fylls på efterhand.

_________________________________________

Sjukvården – medicinska prioriteringar, patienters rättigheter och beslutsfattande om den egna hälsan

 • Johan Brännmark, docent i praktisk filosofi, är intresserad av frågor som rör mänskliga rättigheter och sambanden mellan medicin och etik. Han har studerat patienters rättigheter och kan svara på frågor om medicinska prioriteringar. Kontakt: 040-6657375, johan.brannmark@mau.se
 • Mats Lundström, lektor i naturvetenskapernas didaktik, är intresserad av frågor som rör beslutsfattande kopplat till vaccination och hälsa. Han har tidigare studerat hur ungdomar fattade beslut kring den svininfluensavaccination som erbjöds under 2009-2010. Studien diskuterade betydelsen av att kunna fatta beslut i frågor där kunskap och risker kopplade till fenomenet är otydliga eller osäkra. Kontakt: 040-6658298, mats.lundstrom@mau.se
 • Lotta Wendel, jurist och fil dr., specialiserad på medicinsk rätt. Kan svara på frågor som rör regleringen av patienters rättigheter samt vårdgivares och hälso- och sjukvårdspersonals skyldigheter. Kontakt: 040-665 7930, lotta.wendel@mau.se

_________________________________________

Medicin – upptäcka och bekämpa virusinfektioner samt vaccin

 • Börje Sellergren, professor biomedicinsk vetenskap, forskar på nya sätt att upptäcka och bekämpa virusinfektioner. Bland annat snabbare och billigare sensorer och syntetiska antikroppar. Kontakt: 040-6657810, borje.sellergren@mau.se,
 • Anette Gjörloff Wingren, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, kan uttala sig i frågor som rör immunförsvaret. Kontakt: anette.gjorloff-wingren@mau.se
 • Lars Ohlsson, lektor i biomedicinsk vetenskap, kan uttala sig i frågor som rör immunförsvaret. Kontakt: 040-6657497, lars.ohlsson@mau.se
 • Håkan Eriksson, professor i biokemi. Forskar om vaccin, med kompetensområde framförallt i tillsatser som görs till s.k. komponent-vaccin för att öka dess immunstimulerande effekt. Kan svara på frågor om de olika vaccintyperna som förkommer och hur dessa kan stimulera immunförsvaret. Kontakt: 040-6657925, hakan.eriksson@mau.se

_________________________________________

Våld mot kvinnor och annan brottslighet

 • Manne Gerell, universitetslektor i kriminologi, forskar om brottslighet och varför vissa platser har större problem med brott och otrygghet än andra. Mycket av forskningen har koppling till utsatta områden. Gerell studerar just nu hur interventionerna som införts på grund av coronaviruset påverkar brottsligheten i Sverige. Kontakt: 040 – 665 8125, manne.gerell@mau.se.
 • Karin Örmon, universitetslektor i medicinsk vetenskap, bedriver forskning om kvinnors upplevelse av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld samt kopplingen till kvinnors psykiska ohälsa. Hon studerar även dödligt våld i nära relation. Örmon kan svara på frågor om kvinnors risk att utsättas för våld när hon isoleras i hemmet, hur våldsutsatta kvinnors psykiska ohälsa påverkas då hon tvingas avstå sociala kontaktar och hur stress relaterad till coronapandemin påverkar våldsutsatta kvinnors, flickors och barns livsvillkor. Kontakt: 040 – 665 7458, karin.ormon@mau.se.

_________________________________________

Hur människor förhåller sig till virushotet – och vad samhället gör

 • Kristofer Hansson, docent i etnologi, är intresserad av hur människor förhåller sig till hotet från bakterier och virus och vad samhället gör. Han har studerat ekonomiseringen av sjukvården och hur man i virustider väntar och vad väntan kan innebära och få för betydelse. Kontakt: 040 6657602, kristofer.hansson@mau.se

_________________________________________

Ensamhet bland äldre

_________________________________________

Falsk information och desinformation

_________________________________________

Extrema rörelser som IS

 • Michael Krona, universitetslektor vid Malmö universitet, har under flera års tid studerat IS. Han är redaktör för en nyutkommen bok, ”The Media World of ISIS”, som fokuserar på vilka strategier som gjort organisationen så framgångsrik, och studerar nu hur IS förhåller sig till pandemin i Sverige och övriga västvärlden. Kontakt: michael.krona@mau.se, 076-12 77 229

_________________________________________

Inställda nationella prov

 • David Rosenlund, lektor i historia och historiedidaktik, forskar om bedömning och nationella prov i historia. Bland annat har han undersökt hur lärares tar fram sina bedömningsunderlag och även elevers svar på nationella prov och teoretiska analyser av de svenska kursplanerna. Kontakt: david.rosenlund@mau.se, 040-665 82 23

_________________________________________

Arbetsmiljö – psykosociala frågor och ledarskap

 • Hanne Berthelsen, docent ledarskap och organisation, forskar bland annat om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom yrken med direkt kontakt till patienter eller klienter samt samband mellan arbetsklimat och kvaliteten på arbetet som bedrivs. Kontakt: 040-6658570, hanne.berthelsen@mau.se
 • Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap med inriktning mot arbetslivets psykologi. Forskar om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. Kontakt: 040-6657799, tuija.muhonen@mau.se.
 • Sandra Jönsson, docent i psykologi med inriktning ledarskap och organisation. Kan svara på frågor om ledarskap och vad chefer ska tänka på i en situation med många som arbetar hemifrån. Kontakt: 040-6657604, sandra.jonsson@mau.se.
 • Linda Lill, universitetslektor i socialt arbete med fokus på kvinnors arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Kan svara på frågor som rör åldrande, arbetsmiljö och säkerhetsklimat inom äldreomsorgen och resonera utifrån den pågående coronakrisen. Linda Lill är en av forskarna i universitetets genusvetenskapliga kollegium. Kontakt: 040-6657773, linda.lill@mau.se

_________________________________________

Forskning och utbildning på distans

 • Marie Leijon, lektor i pedagogik och högskolepedagogisk utvecklare, är intresserad av lärandemiljöer i högre utbildning, digitalisering och vuxnas lärande. Har bland annat studerat undervisning och interaktion när fysiska och virtuella lärandemiljöer kopplas samman. Arbetar med pedagogiska perspektiv på digital undervisning i högre utbildning. Kontakt: 040-6658187, marie.leijon@mau.se
 • Martin Stigmar, professor i pedagogik, har tidigare forskat om lärande med datorer och distansundervisning. I en tidigare studie om hur digital undervisning kan påverka universitetslärarrollen lyftes ett antal hypoteser, till exempel att mer läggs på formen än undervisningsinnehållet. Kontakt: 040-6657884, martin.stigmar@mau.se
 • Josepha Wessels, universitetslektor och etnografisk dokumentärfilmare,  kan svara på frågor om hur forskning kan fortsätta under dessa förutsättningar genom digitala verktyg, plattformar och digital antropologi. Leder även ett forskningsprojekt som undersöker medborgarnas och civilsamhällets motståndskraft mot de pågående klimatförändringar i Khartoum. Intresserad av frågor som rör social sammanhållning, omställning och kris. Kontakt: josepha.wessels@mau.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 12 000 helårsstudenter

- 83 professorer, 430 disputerade lärare, 264 doktorander 

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Kontakter

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93
Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86
Marc Malmqvist

Marc Malmqvist

Presskontakt Kommunikatör
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson

Presskontakt Presskontakt 040-6658683

Relaterat innehåll

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet
Box 50500
205 06 Malmö
Sverige