Gå direkt till innehåll
Forskaren Mikael Mery Karlsson har tillsammans med kollegan Matilda Svensson Chowdhury tagit fram "Så här påverkar du samhället – En handbok i aktivism för personer med intellektuell funktionsnedsättning”. Foto: Matilda Svensson Chowdhury
Forskaren Mikael Mery Karlsson har tillsammans med kollegan Matilda Svensson Chowdhury tagit fram "Så här påverkar du samhället – En handbok i aktivism för personer med intellektuell funktionsnedsättning”. Foto: Matilda Svensson Chowdhury

Pressmeddelande -

Forskare: Personer med intellektuell funktionsnedsättning måste få mer inflytande

Möjligheten att utnyttja de demokratiska rättigheterna är ojämlik. Nu släpps ett studiematerial för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studiecirkeln ”Så här påverkar du samhället” har tagits fram av forskare vid Malmö universitet.

Alla ska kunna vara en del av civilsamhället och av demokratin. Men så ser det inte ut i verkligheten. Bland personer med intellektuell funktionsnedsättning är valdeltagandet lägre än bland befolkningen i stort.

–Det finns redan material för målgruppen om hur det går till att rösta. Men demokrati är mer än en valdag – det är något som ska pågå 365 dagar om året. Nu vill vi även lyfta hur man kan påverka mellan valen, säger forskaren Mikael Mery Karlsson som tillsammans med kollegan Matilda Svensson Chowdhury har utarbetat det nya studiecirkelmaterialet.

Finansierat av Forte
Bakgrunden är ett större forskningsprojekt som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte. Det syftar till att titta på livslängden för människor med kognitiva funktionsnedsättningar ur ett politiskt och socialt perspektiv. Att ta fram en studiecirkel är ett delprojekt för att nyttiggöra forskningen.

–Vi har tagit fram ett material för 12 träffar med olika teman: så här organiserar du en demonstration, så skriver du en debattartikel och så får du en politiker att lyssna är några exempel som tas upp.

Mikael Mery Karlsson hoppas att studiecirkeln, som är skriven på lättläst svenska, bidrar till att fler tar del av de demokratiska rättigheterna i vardagen – och i förlängningen också påverkar valdeltagandet.

–Känner man att man kan vara med och påverka sin vardag är det också något som kan motivera att delta i val, säger han.

Texterna i materialet är utformade i dialog med Grunden, en intressepolitisk förening för och av personer som har intellektuella funktionsnedsättningar.

Mer behöver göras
Behoven av att tillgängliggöra och få fler att känna delaktighet i samhället är stora, och studiecirkeln är ett bidrag, påpekar Mikael Mery Karlsson som forskar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

–Det är väldigt mycket som behöver göras. En sak är att vi forskare borde bli mycket bättre på att tillgängliggöra vår forskning genom att erbjuda texter på lättläst svenska.

Tillhandahålls av Studieförbundet Vuxenskolan
Studiecirkeln ”Så här påverkar du samhället! En handbok i aktivism för personer med intellektuell funktionsnedsättning” finns att få tillgång till via Studieförbundet Vuxenskolan och är öppet för alla studieförbund – och privatpersoner att använda. För att få tag i det ska man kontakta närmaste lokalavdelning inom Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontakt:
Mikael Mery Karlsson, telefon: 0761- 285161
mikael.mery-karlsson@mau.se

Matilda Svensson Chowdhury, telefon: 040-665 78 55
matilda.svensson@mau.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Kontakter

Cecilia Lindberg

Cecilia Lindberg

Presskontakt Kommunikatör 040-665 88 46

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet
Box 50500
205 06 Malmö
Sverige