Gå direkt till innehåll
Handlingsplan ska förbättra Malmöstudenters villkor

Pressmeddelande -

Handlingsplan ska förbättra Malmöstudenters villkor

Malmö ska bli Sveriges bästa studentstad. Så lyder visionen för projektet Studentstaden Malmö – ett samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet som nu förlängs. Samtidigt har en ny handlingsplan för de kommande fem åren tagits fram för att förbättra studenters villkor i staden.

Malmös studenter tycker att Malmö är en attraktiv stad att bo och studera i. Men många känner en oro över sin bostadssituation och sitt framtida arbetsliv samt uttrycker en önskan efter fler studiesociala aktiviteter och mötesplatser. Det visar resultatet av en förstudie som genomförts inom ramen för projektet, där över 80 studenter vid Malmö universitet intervjuats.

– Attraktiva och överkomliga bostäder, framtida karriärmöjligheter samt starkare studentliv är saker som stärker studenters trivsel i en studentstad, säger Zeynep Erdal, studentkoordinator.

Förstudien ligger nu till grund för en handlingsplan som tagits fram där en rad aktiviteter ska prioriteras. Samtidigt förlängs samarbetsavtalet mellan staden och universitetet och gäller nu i ytterligare fem år.

– Vi kan tillsammans göra viktiga insatser för att stärka studentlivet, och jag ser positivt på ett nytt samarbetsavtal mellan staden och universitetet, säger Andreas Norbrant, stadsdirektör i Malmö stad.

Handlingsplanen fokuserar på en rad olika aktiviteter som berör arbetsliv, studentliv och studentbostäder. Några konkreta exempel på aktiviteter är bland annat framtagandet studentbostadsstrategi som säkrar att staden kan erbjuda attraktiva och överkomliga bostäder, etablerandet av ett forum där studenter och politiker möts och framtagandet av en karriärövergångssstrategi som underlättar studenters etablering på arbetsmarknaden.

– Att studenter ska kunna känna sig trygga i att starta sin karriär i Malmö efter examen är en gemensam ambition för både universitetet och staden. Det nya avtalet skapar goda förutsättningar för att agera på detta, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Bakgrund:
Studentstaden Malmö är ett samverkansprojekt som startade 2019. Projektet ingår i ett nytt samverkansavtal som tecknades i år mellan Malmö stad och Malmö universitet. Zeynep Erdal, är studentkoordinator och länken mellan Malmö stad och Malmö universitet. Inriktningen för samarbetet är framförallt i tre områden: studentliv, arbetsliv och studentbostäder. 

Kontakt: 
Zeynep Erdal, studentkoordinator
zeynep.erdal@malmo.se
0709-36 01 93

Ämnen

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Kontakter

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93
Marc Malmqvist

Marc Malmqvist

Presskontakt Kommunikatör
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson

Presskontakt Presskontakt 040-6658683
Cecilia Lindberg

Cecilia Lindberg

Presskontakt Kommunikatör 040-665 88 46

Relaterat innehåll

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet
Box 50500
205 06 Malmö
Sverige