Gå direkt till innehåll
Ny handlingsplan för undervisning om svåra samhällsfrågor

Pressmeddelande -

Ny handlingsplan för undervisning om svåra samhällsfrågor

Arbetet mot diskriminering ska bli mer systematiskt och de pedagogiska metoderna för undervisning i komplexa samhällsfrågor ska utvecklas, enligt en handlingsplan som nu tas fram vid Malmö universitet. ”Vi måste värna både de akademiska värdena och studentinflytandet. Det är viktigt för såväl lärare som studenter”, säger Kerstin Tham, rektor.

Under våren pågick en intensiv debatt om masterprogrammet i sexologi vid Malmö universitet. Ett antal studenter framförde kritik mot innehåll och undervisning på programmet och lämnade även in en anmälan om diskriminering till universitetets jurist för utredning.

Utredningen tar inte ställning till om diskriminering förekommit eller ej. Däremot har syftet varit att klarlägga hur Malmö universitet arbetat med aktiva åtgärder, enligt Diskrimineringslagens krav, och att bedöma om tillräckligt har gjorts för att förebygga trakasseri och upplevd trakasseri/diskriminering i framtiden.

Utredningen konstaterar bland annat att det arbetats aktivt med en rad åtgärder i den aktuella studentgruppen men att det kunnat ske mer systematiskt och med bättre återkoppling till studenterna.

– Det behövs mer kunskap om Diskrimineringslagen internt inom hela universitetet och studenter behöver få tydlig information om hur diskrimineringsärenden hanteras. Därför ska vi nu ta fram nya riktlinjer och rutiner för hur ärenden om diskriminering ska handläggas i universitets alla verksamheter, säger Kerstin Tham.

Redan under våren påbörjades ett utvecklingsarbete som har pågått parallellt med utredningen. Fyra områden kommer att prioriteras i det kommande arbetet:

  • Värnandet av akademisk frihet och integritet i forskning och utbildning
  • Stärkt studentinflytande
  • Utveckling av pedagogik för undervisning om komplexa och svåra samhällsfrågor
  • God arbetsmiljö för medarbetare och studenter

– Det är viktigt att vi tar vara på studenters engagemang och inflytande så att vi kan utveckla våra utbildningar. Samtidigt måste vi kunna undervisa om svåra och komplexa samhällsfrågor vid Malmö universitet. Därför behöver vi utveckla pedagogiska metoder så att vi kan föra öppna, akademiska samtal och diskussioner. Det gynnar både lärare och studenter, säger Kerstin Tham.

Ämnen

Kategorier

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93
Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86
Sarah Stancs

Sarah Stancs

Presskontakt Kommunikatör 040-665 79 90
Marc Malmqvist

Marc Malmqvist

Presskontakt Kommunikatör
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson

Presskontakt Presskontakt 040-6658683

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet
205 06 Malmö
Sverige