Pressmeddelande -

Medivir undertecknar distributionsavtal med Daewoong för Xerclear® i Kina och Hongkong

Huddinge - Medivir AB (OMX: MVIR), ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på infektionssjukdomar, meddelar idag att bolaget har signerat ett avtal med Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd. avseende ensamrätt för distribution av Medivirs unika munsårsprodukt Xerclear® i Kina och Hongkong.

Enligt avtalsvillkoren kommer Daewoong att ansvara för utförandet av kliniska studier för att få myndighetsgodkännanden samt för marknadsföring, försäljning och distribution av Medivirs munsårsprodukt i området. I gengäld får Medivir royalties på all försäljning av produkten.

Daewoong ansvarar också för kommersialiseringen av Xerclear® i Sydkorea. Daewoong har nyligen lämnat in en registreringsansökan till de sydkoreanska myndigheterna och förväntar sig ett godkännande senare i år.

Ron Long, Medivirs VD, säger i en kommentar: “Vi är glada över att ha utökat vårt samarbete om Xerclear® med Daewoong och över att ha dem som vår affärspartner på denna snabbväxande marknad, där det finns ett ökande behov av högkvalitativa behandlingar som Xerclear® . Vi ser fram emot att fortsätta det nära samarbetet med Daewoong och mot lanseringen av Xerclear® i Sydkorea i början av nästa år.”

Mr. Ji-Hyung Kim, Vice President i Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd. kommenterar avtalet: “Vi är mycket nöjda med att kunna tillkännage detta samarbetsavtal med Medivir. Det ger oss möjligheter som innebär att vi är beredda att stärka och utöka vår dermatologiportfölj i Kina och Hongkong. Både samarbetet avseende MIV-210 och distributionsavtalet om Xerclear® innebär att relationen mellan de båda företagen kommer att stärkas.”

För mer information om Medivir, vänligen kontakta:

Rein Piir, finansdirektör och ansvarig för investerarkontakter, +46 708 537 292

Eva Arlander, VP Pharma, +46 702 556 855

Johan Inborr, Head of Business Development, +46 708 853 893

 

Om Xerclear®
Xerclear® (Xerese™ i USA) – en patenterad kombination av 5 procent aciklovir och 1 procent hydrokortison i Medivirs egen krämformulering för behandling av återkommande läppherpes (munsår).  Den FDA-godkända indikationstexten anger: “Xerclear® är avsett för tidig behandling av återkommande läppherpes (munsår) för att minska sannolikheten för sårbildning och för att förkorta läkningstiden hos vuxna och ungdomar (12 år eller äldre)”. Xerclear® är den första produkten för topikal behandling som i kontrollerade kliniska prövningar har visat sig väsentligt minska uppkomsten av ulcerativa lesioner under en munsårsepisod (P<0,0001 jämfört med placebo).

Om munsår

Återkommande läppherpes (munsår) är en vanlig infektion som drabbar en tredjedel av västvärldens befolkning, vilket resulterar i runt 600 miljoner episoder varje år. 57 miljoner människor har tre eller flera episoder per år. I merparten av alla fall orsakas munsåret av herpes simplex-virus typ 1 (HSV-1). Till skillnad från de flesta andra virus elimineras inte munsårsviruset helt av kroppens immunförsvar. I stället bildas en kronisk, latent och livslång infektion i nervknutor. Viruset kan reaktiveras längre fram och vandra tillbaka till huden – ofta runt mun och näsa – och utlösa ett kliniskt återfall av läppherpes. Viruset reaktiveras bland annat av solbad och stress.

I dag behandlas endast 1-2 procent av episoderna. Produkter baserade på antivirala substanser som aciklovir, penciklovir, famciklovir och valaciklovir är de vanligaste behandlingsalternativen. Marknaden för topikala herpesläkemedel i Sydkorea uppskattas till 5 MUSD, och i USA och Europa till 230 MUSD respektive 170 MUSD.

Om Daewoong

Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd. är ett ledande koreanskt läkemedelsbolag med en årlig omsättning på nära 680 MUSD 2010. Bolaget rankades som störst på den sydkoreanska läkemedelsmarknaden i fråga om totalbelopp för ansökta läkemedelssubventioneringar, enligt Health Insurance Review Agency (HIRA). Daewoong har verksamhet över hela Asien och utvecklar för närvarande strategier för den globala marknaden.

Bolaget är verksamt inom forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av sjukvårdsprodukter. Företaget har ett heltäckande produktutbud för olika behandlingsområden, exempelvis infektionssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, metabola sjukdomar, sjukdomar i det centrala nervsystemet, matsmältningsbesvär, cancer och vacciner.

Daewoongs forsknings- och utvecklingsenhet utnyttjar en lång rad innovativa metoder och har utvecklat nya produkter för viktiga behandlingsområden, till exempel EGF för mukosit och sår samt DWP05195 för neuropatisk smärta.

Dessutom har Daewoong ingått flera framgångsrika samarbeten med multinationella läkemedelsbolag och lanserat många storsäljande produkter på den koreanska marknaden. Bolaget har haft en stark tillväxt tack vare sin fokusering på försäljning och marknadsföring med en omfattande portfölj av både innovativa och generiska receptbelagda läkemedel som bas.

Om Medivir

Medivir är ett växande forskningsbaserat specialistläkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av behandling av infektionssjukdomar inom värdemässigt stora sjukdomsområden. Medivir har expertis av världsklass när det gäller polymeraser och proteaser som läkemedelsklasser och läkemedelsutveckling inom detta område, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom infektionssjukdomar. Bolagets nyckelproduktkandidat är TMC435, en proteashämmare som nyligen påbörjade klinisk fas 3-utveckling för behandling av hepatit C, i samarbete med Tibotec Pharmaceuticals.

Medivir marknadsför också sin första produkt, den unika munsårsprodukten Xerclear®/Xerese™ som nyligen har lanserats på den amerikanska marknaden. Xerclear®/Xerese™ som är godkänt i både USA och Europa, lanseras i samarbete med GlaxoSmithKline för receptfri försäljning i Europa, Japan och Ryssland, och med Meda AB i Nordamerika, Kanada och Mexiko. Medivir har rättigheterna för försäljning av Xerclear® på recept i Sverige och Finland.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.com.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • daewoong
  • medivir
  • cold sores
  • xerese
  • xerclear
  • munherpes
  • munsår

Medivir är ett växande forskningsbaserat specialistläkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av behandling av infektionssjukdomar inom värdemässigt stora sjukdomsområden. Medivir har expertis av världsklass när det gäller polymeraser och proteaser som läkemedelsklasser och läkemedelsutveckling inom detta område, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom infektionssjukdomar. Bolagets nyckelproduktkandidat är TMC435, en proteashämmare som nyligen påbörjade klinisk fas 3-utveckling för behandling av hepatit C, i samarbete med Tibotec Pharmaceuticals.

Medivir marknadsför också sin första produkt, den unika munsårsprodukten Xerclear®/Xerese™ som nyligen har lanserats på den amerikanska marknaden. Xerclear®/Xerese™ som är godkänt i både USA och Europa, lanseras i samarbete med GlaxoSmithKline för receptfri försäljning i Europa, Japan och Ryssland, och med Meda AB i Nordamerika, Kanada och Mexiko. Medivir har rättigheterna för försäljning av Xerclear® på recept i Sverige och Finland.

Relaterat innehåll

Medivir erhåller 45 miljoner USD från Meda för de nordamerikanska rättigheterna till Xerese™

Huddinge - Medivir AB (OMX: MVIR), det forskningsbaserade specialistläkemedelsbolaget med fokus på infektionssjukdomar, offentliggör i dag att företaget har omförhandlat villkoren för sitt kommersiella partnerskap med Meda (OMX: MEDA A) för Xerese™. Meda lanserade produkten i USA i februari 2011, och Medivir får idag en tvåsiffig royalty på Medas försäljning på denna marknad.