Gå direkt till innehåll
Monique Baer, ny delägare i Mitt Liv och Sofia Appelgren, grundare av Mitt Liv
Monique Baer, ny delägare i Mitt Liv och Sofia Appelgren, grundare av Mitt Liv

Pressmeddelande -

Mitt Liv grundar dotterbolag för inkludering och mångfald i Schweiz

Mitt Liv AB (svb), en ledande svensk aktör inom inkludering och mångfald på arbetsmarknaden, tar nu steget ut i Europa och expanderar sin verksamhet till Schweiz genom grundandet av ett nytt dotterbolag. Det nya bolaget, som stöds av en nyemission och en stark koalition av internationella partners, är ett strategiskt initiativ för att intensifiera arbetet med inkludering inom det schweiziska näringslivet.

Mitt Liv har sedan oktober 2023 närvaro i Schweiz genom partnerskap med Adecco, ABB, Hult EF, Julius Baer och SKF. Tillsammans med dessa bolag har de även startat upp en pilot i landet av sitt i Sverige redan etablerade mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund. Beslutet att grunda ett dotterbolag är en manifestation av Mitt Livs åtagande för ett långsiktigt och hållbart arbete i Schweiz, möjliggjort genom en nyemission där Monique Baer, en välkänd schweizisk impact-investerare och filantrop, kliver in som ny delägare.

ꟷ Vi måste omfamna inkludering och mångfald eftersom det är avgörande för ett modernt samhälle. Därför är jag stolt och glad över att bli medägare till Mitt Liv. Det finns hinder att övervinna, och vi behöver en bredare synvinkel på dessa ämnen, särskilt här i Schweiz, säger Monique Baer.

Mitt Liv har, med 16 års erfarenhet, gjort betydande insatser för inkludering, jämlikhet och mångfald (DEI) i Sverige. Genom Sveriges största mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund stöttas omkring 1 000 adepter varje år och av dessa får 51 procent praktik eller jobb. Mitt Liv stöttar också flertalet stora företag med konsultinsatser i en strategisk förflyttning mot en inkluderande arbetsplats och rekrytering.

Mitt Livs expansion till Schweiz är ett naturligt steg drivet av att många av dess befintliga kunder är etablerade i centrala Europa, samt ett tydligt behov av företagets expertis och processer. Enligt Swiss Skills Shortage Index 2022 står landet inför en betydande kompetensbrist (ökad med 68% under 2022) och en obalans i könsfördelningen på arbetsmarknaden. Här finns ett behov av att övervinna dessa hinder och bredda perspektivet på inkludering och mångfald för att fler grupper och individer på ska komma in på arbetsmarknaden.

ꟷ Vi tror starkt på att tänka globalt men agera lokalt, och mycket har hänt i våra frågor sedan Mitt Liv grundades. Med all den erfarenhet vi bär med oss, och med så många fantastiska företag i Schweiz som är på en inkluderingsresa, ser vi fram emot att etablera oss på lång sikt och tillsammans med Monique och grundande partners driva fram en mer inkluderande arbetsmarknad, säger Sofia Appelgren, Mitt Livs grundare.

Christer Gardell, grundare av Cevian Capital och delägare i Mitt Liv AB via Gardell Holding, understryker vikten av ansvarsfullt företagande och dess koppling till värde och värdering:

ꟷ Jag ser ett allt större samband mellan värde och värdering. De hänger ihop. När man agerar som ett ansvarsfullt bolag ökar också värderingen av bolaget – och affärsresultatet. Det här är mer än en trend, det är ett faktum i dagens näringsliv. Därför är det så bra att Mitt Liv tar det här steget för att hjälpa företagen i Schweiz konkret, säger Christer Gardell.

Samtliga ägare i Mitt Liv är Sofia Appelgren, Madeleine Olsson Eriksson, Gardell Holding/Christer Gardell, Axel Johnson, Eric Hieltes stiftelse/Fabian Hielte, Helichrysum Gruppen/Lena Apler, Sätila Holding/Lennart Grebelius, Jenny Lindén Urnes, Lenka Prokopec Karlberg och Monique Baer.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Mitt Liv är en strategisk partner och Sveriges största aktör inom mångfald och inkludering. Sedan 2008 har vi verkat för en arbetsmarknad som inkluderar hela befolkningen och all den kompetens som finns, med en övertygelse om att det är en framgångsnyckel för samhället, näringslivet och individen. Idag samarbetar vi med ett flertal av landets största företag och organisationer såsom Deloitte, Volvo, SEB och Vattenfall.

Vi ger arbetsgivare och medarbetare strategier, utbildning och verktyg att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering. Vi driver även Sveriges största mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund som saknar jobb motsvarande kompetens. Genom verktyg som mångfalds- och inkluderingsstrategier, inkluderingsmätning och mentorskap skapar vi förutsättningar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

Inom vår konsultverksamhet utbildar vi drygt 14 000 personer per år och har cirka 40 samarbetspartners i vårt nätverk. Vi stöttar årligen cirka 1000 adepter i vårt mentorprogram, där 51% får jobb eller praktikplats efter programmet. Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), vilket innebär att all vinst återinvesteras i verksamheten. Mitt Liv är religiöst och partipolitiskt oberoende.

Kontakter

Cecilia Öhrner

Cecilia Öhrner

Presskontakt Kommunikationsansvarig, Mitt Liv Kommunikation 070-299 40 22
Sofia Appelgren

Sofia Appelgren

Presskontakt Grundare & Mångfaldsstrateg Opinionsbildning, påverkansarbete +46 (0) 768 817 815

Relaterat innehåll

Sedan 2008 har Mitt Liv arbetat för en inkluderande arbetsmarknad som värdesätter mångfald

Mitt Liv AB (svb) är en strategisk partner och Sveriges största aktör inom mångfald och inkludering. Sedan 2008 har vi verkat för en arbetsmarknad som inkluderar hela befolkningen och all den kompetens som finns, med en övertygelse om att det är en framgångsnyckel för samhället, näringslivet och individen.

Mitt Liv AB (svb)
c/o iOFFICE Vasagatan 12
111 20 Stockholm
Sverige