Gå direkt till innehåll
Frida Thomsen, skyddsombud och HR-chef Carolina Aronsson visar upp företagens ISO-certifikat.
Frida Thomsen, skyddsombud och HR-chef Carolina Aronsson visar upp företagens ISO-certifikat.

Pressmeddelande -

Vikbolands Taxi och Högstad Produktion satsade på arbetsmiljö och ISO 45001.

Vikbolands Taxi 160000 AB och deras systerföretag Högstad Produktion AB , erbjuder taxitjänster både till sjöss och på land. Våren 2022 blev båda företagen kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, men de nöjde sig inte med det utan valde även att satsa på att certifiera sitt arbetsmiljöarbete också, när de ändå var igång. Till sin hjälp för att hamna rätt i både standardkrav och lagkrav anlitades konsultbolaget Certway AB.

På företagens huvudkontor i Linköping hittar vi Carolina Aronsson, som arbetar som HR-chef på både Vikbolands Taxi och Högstad Produktion. Hon är också initiativtagaren till ISO-certifieringarna och den som kommer att samordna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet (KMA) framöver.

”Vi är ett familjeföretag och för oss är det viktigt att bibehålla en familjär känsla trots att vi idag finns på olika orter och har många anställda”, säger Carolina. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är också viktigt för att våra medarbetare ska ha en säker och trivsam arbetsmiljö samt för att vi ska vara den arbetsgivare som medarbetare söker sig till, fortsätter hon.

Vid en certifiering av arbetsmiljöarbetet enligt ISO 45001, är det viktigt att medarbetarna är delaktiga i framtagandet och implementeringen av ledningssystemet. Det är ju deras fysiska och psykosociala arbetsmiljö som det trots allt handlar om. Till sin hjälp hade Carolina även företagets skyddsombud. På så sätt blev arbetsmiljöarbetet lättare att förankra bland medarbetarna, då det på så sätt inte bara var något nytt påfund från chefen.

”Genom vår arbetsmiljöcertifiering har vi fått en mycket större kunskap kring kraven som ställs på arbetsmiljöarbetet”, fortsätter Carolina. ”Vi har skapat ett bättre samarbete mellan ledare, arbetstagarrepresentanter och skyddsombud. Vi ser också att vi på riktigt, har ett bra arbetsmiljöarbete, som vi kan stå för.”

I maj 2023 kom så kvittot på deras engagemang i arbetsmiljöfrågorna i form av en ISO 45001- certifiering för både Vikbolands Taxi 160000 AB och Högstad Produktion AB. Så nu kan de båda bolagen fortsätta att utföra transporter inom färdtjänst, skolskjutsar, bud och privatpersoner, med målsättningen att hela tiden leverera en trygg, säker och hållbar transport. Med hållbar transport menas i det här fallet, inte bara miljöanpassade transporter, utan även hållbart ur arbetsmiljösynpunkt!

Länkar och kontaktuppgifter:

Vikbolands Taxi
Carolina Aronsson, HR-chef

Certway
Marie Jansson, sälj & administration
marie@certway.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Vi erbjuder företag i olika storlekar och i olika branscher professionell marknadskommunikation; PR, nyhetsbrev eller helt enkelt text till webb & blogg. 

Relaterat innehåll

Professionell PR & marknadsföring för mindre och medelstora företag

Vi erbjuder företag i olika storlekar och i olika branscher professionell marknadskommunikation; PR, nyhetsbrev eller helt enkelt text till webb & blogg.

MK MarknadsKommunikation
Knaståsvägen 90
439 94 Onsala