Gå direkt till innehåll
Efter lyckat försök: Fler biljettkontrollanter kan få kroppskameror

Pressmeddelande -

Efter lyckat försök: Fler biljettkontrollanter kan få kroppskameror

Under december påbörjades ett försökt med att utrusta flera av SL:s biljettkontrollanter med kroppskameror. Syftet var att minska förekomsten av hot- och våldssituationer riktat mot biljettkontrollanter samt att bättre identifiera plankare och bistå polisen i det brottsuppklarande arbetet. En första utvärdering visar nu på goda erfarenheter och därmed öppnas det upp för att bredda och utveckla försöket.

- De verkar ha fungerat väldigt väl. Kamerorna är uppskattade av kontrollanterna, fler känner sig trygga och fler resenärer som annars skulle ha ställt till med bråk gör inte det. Det är uppenbart att hotfulla situationer har minskat, säger trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M).

- Vi kan redan nu säga att försöket fungerar så väl att vi gärna ser framför oss att det breddas. Våra biljettkontrollanter är vardagshjältar som förtjänar bra verktyg för att kunna arbeta tryggt och säkert, fortsätter Kristoffer Tamsons.

- Kroppskameror har visat sig bli ett viktigt steg framåt i vårt trygghetsarbete för både kollektivtrafikens anställda och resenärer. Men vi vill göra fler insatser. Vi fortsätter därför arbetet för utökad kamerabevakning, fler ordningsvakter och stärkt lagskydd för dem som jobbar i trafiken, avslutar Kristoffer Tamsons.

Fakta om försöket

  • Fler resenärer än tidigare visar ID-handling (ca 90 procent jämfört med ca 60 procent)
  • Färre resenärer som blir upprörda
  • Biljettkontrollanterna känner sig tryggare med kamera
  • Få resenärer som reagerar negativt när vid filmning

Syftet med kamerorna är att

  • Säkerställa att det är rätt person som får tilläggsavgiften om en resenär ertappas med att resa utan en giltig biljett. Genom att filma personen som ertappas går det att säkerställa att personen inte använder sig av någon annans personuppgifter.
  • Förebygga att hotfulla situationer uppkommer i samband med biljettkontroller.
  • Underlätta en eventuell utredning i efterhand om det uppstått en hotfull situation.
  • Kunna bistå polisen i det brottsuppklarande och brottsbekämpande arbetet.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Kontakter

Emil Johansson

Emil Johansson

Presskontakt Region Stockholm +46 70-737 76 33

Moderaterna i Region Stockholm

Moderaterna i Region Stockholm.

Pressjournummer: 08-737 33 33

Moderaterna i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige