Gå direkt till innehåll
Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.
Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Pressmeddelande -

Nu har alla SL:s biljettkontrollanter kroppskamera.

Sedan i helgen har samtliga biljettkontrollanter i SL-trafiken utrustats med kroppskamera. Detta som ytterligare en förstärkning av trygghets- och säkerhetsarbetet i trafiken. Kroppskameran innebär att kontrollanterna själva enkelt kan filma händelser eller personer och syftar tills till att förebygga incidenter, men också bättre kunna klara upp händelser om de inträffar. Satsningen är en utvidgning och permanentning av ett försök som inleddes 2018.

- Det här är en satsning både för medarbetarnas och resenärernas trygghet, såväl förebyggande som om något inträffar. Folk ”spelar inte Allan” och ställer till med bråk när de vet att de blir filmade, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

- Utöver ett verktyg för bättre trygghet gör kroppskameran det också lättare att fastställa identiteten på tjuvåkare och andra som ertappas med att stjäla, förstöra eller ställa till med bråk i kollektivtrafiken, fortsätter Kristoffer Tamsons (M).

Fakta:
Från och med fredag, den 10 januari, har samtliga biljettkontrollanter i SL-trafiken utrustats med kroppskameror. Detta sedan SL i avtal med operatören som utför kontrollerna har beslutat att implementera kroppskamerorna i full skala.

Satsningen motsvarar ett 70-tal kroppskameror till en införandekostnad om cirka sex miljoner kronor.

Under 2020 kommer fem miljoner biljettkontroller att genomföras som del av SL:s arbete mot fuskåkning i kollektivtrafiken. Detta som en del i det nya avtalet där antalet biljettkontroller succesivt har ökat från 2,5 miljoner, till 3,5 miljoner och därefter 5 miljoner. Avtalet löper på sju år och är värt 340 miljoner kronor.

Tjuvåkningen i SL-trafiken har minskat över tid, men utgör fortfarande en stor kostnad. Under 2018 kostade tjuvåkningen hederliga betalande resenärer 280 miljoner kronor, som i stället hade kunnat läggas på att fortsätta utveckla verksamheten och kollektivtrafiken.

Presskontakt:
Emil Johansson
Pressekreterare (M)
Tel: +46 70-737 76 33
Mail:
Emil.e.johansson@sll.se

Ämnen

Taggar

Regions


Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Presskontakt

Emil Johansson

Emil Johansson

Pressekreterare för Kristoffer Tamsons Trafikroteln 070-737 76 33