Gå direkt till innehåll
Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.
Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Pressmeddelande -

Nytt grepp för konsten i nya tunnelbanan

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons och medarbetarna på Förvaltningen för utbyggd tunnelbana kommer själva att stå för den konstnärliga utsmyckningen i nästa steg i tunnelbanans utbyggnad. Initiativet innebär ett innovativt grepp som förenar traditionen om konsten som ett viktigt uttryck för Stockholms tunnelbana och lyfter medarbetarna. Detta samtidigt som miljoner kan sparas i själva bygget.

- En bra konstnärlig gestaltning är S och L för en attraktiv tunnelbana. Nu ser vi till att förena nytta med nöje, samtidigt som vi kan göra en kostnadsbesparing i miljonklassen för tunnelbanans utbyggnad. Det här är framtiden, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

- Vi är självklart noga med att inte tumma på kvalitén. För att alla ska kunna medverka i denna kultursatsning kommer vi därför att erbjuda konstnärliga kurser i exempelvis måleri, skulptur och videokonst för alla som är med och arbetar med tunnelbanans utbyggnad, fortsätter Kristoffer Tamsons.

- Jag kommer självklart att föregå med gott exempel även för egen del. På mitt ansvar blir att ta tag i gestaltningen av den station som ska byggas i Älvsjö. Jag tänker mig något inspirerat av Kazimir Malevitj "Vitt på vitt", avslutar Kristoffer Tamsons.

Fakta:
Stockholms tunnelbana är berömd för den omfattande satsningen på konst och är internationellt känd som "världens längsta konstutställning". Mer än 150 konstnärer har hittills bidragit till att ge Stockholms tunnelbana sitt unika uttryck.

Unikt för den pågående utbyggnaden av tunnelbanan blir att det blir de som arbetar med bygget som också själva kommer att stå för den konstnärliga utsmyckningen. I ett första steg kommer detta att gälla sträckan Fridhemsplan-Älvsjö med totalt sex nya stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.

Det blir deltagarna i en särskild konstkurs som får hedersuppdraget att konstnärligt utforma stationerna på den nya sträckan. De får inget extra betalt, men kommer att få ägna en viss del av sin arbetstid åt uppdraget. Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons kommer själv att ansvara för den konstnärliga utsmyckningen på nya tunnelbanestationen i Älvsjö.

Vi bygger med detta vidare på den tradition som Stockholms tunnelbana har: Konst som en del av stationernas helhetsutformning. Varje ny station ska får ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten, genom exempelvis öppna ytor, och förmågan att orientera sig. Utformningen av stationerna ska även den bidra till tryggheten där du kan se och bli sedd av andra människor.

Presskontakt

Emil Johansson
Pressekreterare (M)
Region Stockholm
070-737 76 33
emil.e.johansson@sll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Moderaterna i Region Stockholm

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Pressjournummer: 08-737 33 33

Moderaterna i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige