Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Pressinbjudan: Moderaterna i Stockholms stad anordnar seminarium under Järvaveckan

Moderaterna i Stockholms stad håller ett seminarium under Järvaveckan med fokus på läsning tillsammans med representanter från civilsamhället och skolan.
Läsning måste komma först. Det är det enskilt viktigaste verktyget i skolan. Att behärska språket är grunden för abstrakt tänkande och en förutsättning för att klara skoluppgifter inom andra ämnesområden. Det är därför oroande att läsförmågan

Moderaterna i Stockholms stadshus förslag till budget för 2024

Moderaterna i Stockholms stadshus förslag till budget för 2024

Stockholmarna pressas av ett allt tuffare ekonomiskt läge. Samtidigt sköljer en våldsvåg över staden och våra skolor brottas med stora problem. När vi presenterar vår budget för Stockholms stad 2024 prioriterar vi därför det viktigaste:
Mer kunskap i skolan med bl.a. höjd skolpeng och satsning på fysiska läromedel. Satsningar på ökad trygghet, förstärkt förebyggande arbete och fler ordningsvak

M: Vi vill skydda skolor från dödskjutningar med Lockdown-teknik

M: Vi vill skydda skolor från dödskjutningar med Lockdown-teknik

Vi vill skydda Stockholms skolor från dödskjutningar, därför kräver vi att det installeras Lockdown-teknik Stockholms samtliga skolor. När våldet blir mer hänsynslöst måste möjligheten att skydda eleverna i väntan på polisiär närvaro finnas vid pågående dödligt våld. Det finns idag tekniska hjälpmedel som kan aktivera en byggnads skalskydd och assistera skolpersonal vid inrymning och utrymning men

M: Möjliggör 4 500 bokningsbara timmar i Stockholms skolor för idrottsföreningarna

M: Möjliggör 4 500 bokningsbara timmar i Stockholms skolor för idrottsföreningarna

I Stockholm råder det stor brist på idrottsanläggningar, vilket innebär att det är en hård konkurrens om de tider som finns. Bristen på idrottsanläggningar drabbar framförallt barn och unga som får sämre möjligheter att träna och idrotta. Samtidigt som den här bristsituationen rådet kan många av stadens skolidrottssalar i nuläget inte utnyttjas på kvällstid och helger. Totalt rör det sig om 35 av

Christofer Fjellner och Andréa Hedin (M)

Moderaterna föreslår 250 miljoner kronor mer till Stockholms skolor

Stockholms elever har rätt att få bra förutsättningar i skolan. Under dagens kommunstyrelse föreslår Moderaterna i Stockholms stadshus att Stockholms grundskolor ska få 250 miljoner kronor mer under 2023, för att undvika akuta nedskärningar på lärare och annan skolpersonal.
Skolan är ett kommunalt kärnuppdrag. För oss moderater i Stockholm är det en självklarhet att prioritera skolan. Det hand

Nu krokar vi arm för att förbättra samverkan och finansieringen för resursskolor.

M i Stockholm har påbörjat arbetet kring kommunsamverkan för resursskolor

Den 27 april samlades representanter flera kommuner runt om i Stockholms län för att diskutera samarbeten kring resursskolor. Kommunerna i länet har olika metoder och arbetssätt för att möta elever i behov av särskilt stöd. Skillnaderna mellan kommunerna har ser olika ut. Därför samlades delar av StorSTHLM för att inleda samtal kring ett samverkansavtal och en gemensam finansieringsmodell.
J

 Moderaterna i Stockholm kräver lagändringar för barn i behov av särskilt stöd.

Moderaterna i Stockholm kräver lagändringar för barn i behov av särskilt stöd.

Antalet elever med problematisk skolfrånvaro, även så kallade hemmasittare, i Stockholm har dubblerats på fyra år och riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Enbart i Stockholm är nästan 1000 barn hemmasittande. Det behövs fler verktyg för att kunna hjälpa dessa barn och dagens lagstiftning är otillräcklig. Moderaterna i Stockholm stad kräver följande av regeringen och skolministern

M-förslag: Lansera ett stadsöl – med vatten från Riddarfjärden

M-förslag: Lansera ett stadsöl – med vatten från Riddarfjärden

M-förslag: Lansera ett stadsöl – med vatten från Riddarfjärden
För ett femtiotal år sedan fanns över 100 bryggerier i Sverige och många av dem låg i Stockholm. För att stärka Stockholms profil som vattenstad föreslår Moderaterna etablerandet av ett kommunalt bryggeri, med lansering av Stockholmsölen - Stockholm City Beer – bryggd med vatten från Riddarfjärden. Intäkterna från projektet ska oav

Visa mer

På stockholmarnas sida

Moderaterna kommer alltid vara på stockholmarnas sida.

Moderaterna i Stockholms stad

Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm