Blogginlägg -

Att hela tiden utvecklas och samtidigt alltid hålla en hög kvalité

Vårt företagsnamn Movement betyder rörelse och det sammanfattar vår verksamhet på så många sätt. Vi hanterar snabbrörliga konsumentvaror och vi lever i en bransch och värld i ständig rörelse och förändring. På Movement vill vi inte stå still, det går lika mycket emot vår natur som vårt företagsnamn. Vi vill alltid utvecklas och växa, tillsammans med våra varumärken, samarbetspartners och kunder. Det är även väldigt viktigt att vi hela tiden levererar med en hög kvalité.

Hur kan vi då mäta och följa upp detta?
Vi har sedan en tid följt upp vad våra butiker tycker genom Handelsattityders butiksbarometern, men lika viktigt är det att vi förstår om våra samarbetspartners tycker att vi är på rätt väg. Därför införde vi 2020 en kvalitetsundersökningsom vi skickar ut till våra samarbetspartners som de helt anonymt svarar på. Svaren låter oss veta vad vi gör riktigt bra och ska fortsätta göra, men förstås även vad vi kan utveckla ytterligare. Utifrån de svar vi får in, väljer vi ut några fokusområden som vi jobbar igenom och helt transparent presenterar internt och för våra partners på våra konferenser.

De svar vi får in fyller oss med så mycket värme och stolthet! Vi har i stort väldigt nöjda samarbetspartners som varmt skulle rekommendera oss som distributör eller säljbolag. I svaren finns det en samsyn på vad det är som gör Movement så bra. Våra teams starka engagemang, driv och motivation som stöttas av starkt ledarskap. Vår djupa kunskap om den marknad vi verkar på och de starka relationer vi har byggt med central kund och butiker. Vårt partnerskap som bygger på ett nära samarbete med en transparent kommunikation. Allt detta är sådant som vi ska behålla framåt!

Vad har vi grävt fram att vi ska jobba på och utveckla under 2021? En del har vi redan implementerat förbättringar för. Bland annat har vi utökat och strukturerat om vårt KAM team och vi har justerat och förtydligat kontaktvägar och roller. Några delar kommer vi arbeta igenom nu och genom samtal med våra partners få en ännu djupare förståelse kring.

 • Vi har fått jättebra input om olika sätt som vi kan utveckla vår rapportering och uppföljning.
 • Man ser gärna att vi ännu mer utnyttjar den mångfald av varumärken som vi har i vår portfölj och hur det kan finnas synergier mellan dem.
 • Stabilitet och tydlighet gällande kontaktpersoner och roller på Movement.

Vi vill verkligen tacka alla som har svarat -det är värdefullt för oss!
Ni har inte bara bidragit till vår gemensamma utveckling, ni har även bidragit till barn och ungdomars hälsa! Movement har för varje inkommit svar skänkt 100 kr till Generation Pep viktiga arbete för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Gå gärna in på Generation Pep och läs mer om deras fantastiska insatser och hur du kan bidra!

Generation Pep! Fotograf: Matteus Eurell.

  Kategorier

  • samarbete
  • samarbetspartner
  • foodservice
  • dagligvaruhandel
  • personligutveckling
  • säljbolag
  • servicehandeln
  • movement group
  • generationpep
  • säljbearbetning

  Kontakter

  Relaterat innehåll