Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

92 procent av länets ungdomar reste med Sommarlovskortet

En ny undersökning från SL visar att sommarlovskortet möjliggjort för barn och unga att resa fritt och hållbart. Hela 92 procent av de som fått kortet använde det, och en majoritet uppger att de rest mer än vanligt tack vare satsningen.

– Sommarlovskortet är en fullträff. Under 2023 användes det av 92 procent av länets ungdomar, det är ett kvitto på att vi gjorde rätt när vi permanentade sommarlovskortet. Det ökar ungas möjlighet att träffa vänner, ta sig till sommarjobbet eller göra utflykter under lovet, säger Anton Fendert (MP), Trafikregionråd.

Sommarlovskortet skickas ut till alla i åldrarna 12 till 18 år i Stockholms län. 2023 kom Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet överens om att kortet skulle permanentas och utökas till att gälla alla skollov. Idén med kortet är bland annat att skapa jämlika förutsättningar för unga att resa, oavsett föräldrarnas ekonomi. Uppföljningen visar att barn som bor i områden med lägre inkomst använde sommarlovsbiljetten under fler dagar. Flera intervjuade ungdomar uttrycker att sommarlovskortet inneburit en större frihet.

– Det är tydligt att sommarlovskortet ökar friheten för barn i familjer som har svårt att få ihop det ekonomiskt. Det är en hjärtefråga för oss i Vänsterpartiet och något som är värt att satsa på, säger Anna Sehlin (V), regionråd i Region Stockholm.

Undersökningen bestod av enkätsvar, resandestatistik och intervjuer. En stor majoritet av tillfrågade barn och unga uppskattade sommarlovskortet, och beskrev att det gjorde det enklare att resa självständigt för att besöka vänner och släkt. I webbenkäten uppgav en majoritet att de utan sommarlovskortet hade behövt åka bil oftare.

– Att göra det gratis för barn och unga att via lovkortet resa inte bara på sommarlovet, utan även på de övriga loven är en viktig jämlikhetssatsning. Kollektivtrafiken ska vara till för alla barn och unga, säger Jens Sjöström (S) vice ordförande i Trafiknämnden.

– Det är glädjande att sommarlovskortet verkligen gör skillnad för många unga! Kortet ger större frihet, fler väljer att resa kollektivt i stället för att bli skjutsade, samtidigt som det utvecklar hållbara resvanor, säger Michaela Haga (C) gruppledare för Centerpartiet i Trafiknämnden.

Uppföljningen av sommarlovskortet är del av den Strategiska barnkonsekvensanalys som Trafikförvaltningen genomfört. Sedan 2020 är FN:s barnkonvention svensk lag. För att säkerställa att Region Stockholm efterlever lagen har kollektivtrafiken analyserats utifrån barns behov.

Slutsatser från undersökningen
- Sommarlovskortet är populärt – 92 procent av barn och unga använde sitt kort.
- Sommarlovskortet möjliggör fler resor - en majoritet svarade att de hade rest mindre utan kortet.
- Sommarlovskortet ökar jämlikheten - barn och unga i områden med lägre inkomster reste mer.
- Sommarlovskortet ökar självständigheten - flera barn beskrev att kortet gjorde det möjligt för dem att resa utan en vuxen och att de kände sig mer självständiga.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kontakter

Linna Fredström

Presskontakt 0707373261
Miljöpartiet i Region Stockholm

Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm