Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skuggbudget för SL: Bygg ut och öppna spärrarna

Vad har Berlin gemensamt med Stockholms tvärbana?
Ett öppet system där biljettkontrollen görs av trafikvärdar.
- Avskaffa spärrarna för ett smidigare flöde för resenärerna. Det sparar pengar och gör resandet bekvämare - och det finns inga belägg för att plankandet ökar, säger Yvonne Blombäck (mp) i styrelsen för SL.


SL:s spärrar kostar 20 miljoner kronor per år i underhåll. Det finns även planer på att köpa in fler och nya högre spärrar för en ännu oidentifierad mångmiljonsumma.
- Att avskaffa spärrarna är en engångskostnad medan ointaglig kollektivtrafik är en kostsam form av gated community, säger Yvonne Blombäck.

Det finns inga belägg för att plankning ökar utan spärrar om det finns kontrollpersonal i systemet. Idag arbetar bara 100 personer som kontrollanter. Miljöpartiet vill att dagens cirka 1000 spärrvakter utbildas i bland annat bemötande och blir trafikvärdar och kontrollanter.

Bygg ut bekvämt och billigt. Så kan miljöpartiets skuggbudget och framtidsvision för Stockholms läns kollektivtrafik sammanfattas. Målet är att tredubbla trafiken till 2020 och göra det mer attraktivt att välja bort bilen.
Miljöpartiet satsar 552 miljoner kronor mer på kollektivtrafiken än vad de borgerliga partierna gör i sin budget 2009.

De borgerliga har misslyckats med att se alla invånare i länet menar Yvonne Blombäck. 
- Miljöpartiets bugdet gynnar kvinnor och personer med lägre inkomster, de som allianspartierna sparat på med höjningen av SL-priserna i vintras, säger Yvonne Blombäck.
-  Vi ser mer än innerstaden och bilägarna - för mig är det viktigaste att bygga ut tvärförbindelser och öka turtätheten i de yttre delarna. Bara så minskar vi trängseln och skyddar miljön säger Yvonne Blombäck.

GRÖNA FÖRSLAG FÖR SL
• Biljettsystem utan spärrar ska införas. Avveckla befintliga spärrar och stoppa den borgerliga majoritetens plan på fler och högre spärrlinjer. Skola om 1000 spärrvakter till trafikvärdar och kontrollanter.

• Tillåt påstigning och sätt upp kortläsare för SL Access vid alla dörrar på bussarna. 

• Öka turtätheten på linjer utanför innerstaden.

• Användarvänliga biljettautomater ska finnas på/i anslutning till samtliga trafikslag

•Inför bestämda turer i tidtabellerna som är tillgänglighetsanpassade

• Fler reserverade busskörfält och utökad signalprioritering för smidigare busskörning

• Ökade möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafiken

• Budgetera jämställt vid kollektivtrafik- och regionplanering

• Alkolås införs i busstrafiken och sittplatsgarantin genomförs.

• Etik- och miljöklassificera alla drivmedel och skärp landstingets fossilfria mål till år 2015 (ist. för 2025).

• Miljöpartiet i landstinget vill 2009 prioritera investeringar i Spårväg Syd, nordostsektorn och kollektivtrafik till Nacka och Värmdö. Miljöpartiet vill utreda möjligheterna att bygga spårbilssystem istället för traditionella spårlösningar och påbörja spårbilslinjen som planeras i Södertälje.

• Alla MP Stockholmsregionens förslag på SL-utbyggnader syns på en specialgjord webbkarta på www.mp.se/stockholmsregionen

GRÖNA PRISER
• Avgiften för 30-dagarskortet sänks med 50 kr för fullt betalande och med 40 kr för rabatterade grupper. Idag kostar kortet 690/420 kr.

• Zonsystemet inom kollektivtrafiken tas bort. Priset på en enkelbiljett blir 35/20 kr i hela länet. Det ska inte kosta mer än 70 kr att ta sig från Hallstavik till Nynäshamn och tillbaka. Idag är summan 160 kronor.

• Höjd ungdomsrabatt från 20 till 25 år.

GRÖNA SIFFROR
Siffrorna i landstingsbudgeten 2009 bygger på inkomstkällor dels från landstingsskatt, dels från trängselavgifter.
• Skatt (2006 års nivå) 708 mkr, en skattehöjning med 17 öre
• Trängselavgifter 539 mkr
Miljöpartiet i riksdagen vill statligt medfinansieranya spårlösningar i Stockholms län med cirka 8,6 miljarder kronor. I landstingets budget finns även planer på ny kollektivtrafik på Stockholms inre vatten och spårvägar för fyra miljarder kronor som beslutats om av miljöpartiet i Stockholms stad.

KONTAKT
Yvonne Blombäck, mp,SL styrelseoch landstingsfullmäktige, 070-797 76 20
Elisabeth Richter, presskreterare landstingskansliet, 070-737 45 09

Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kontakter

Elina Jansson

Elina Jansson

Presskontakt Pressekreterare 070-737 67 25

Relaterat innehåll

Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm