Gå direkt till innehåll

Ämnen: Sociala frågor

Klart vilka som får uppdraget att bedriva specialiserad psykiatrisk öppenvård i Region Stockholm

Nu tar Region Stockholm nästa steg i att bygga en mer sammanhållen psykiatrisk vård. Tio nya geografiska vårdområden ska upprättas, med avtal som ger förutsättningar för psykiatrin att arbeta med patienten i fokus. Den 10 april beslutade psykiatriutskottet i Region Stockholm vilka vårdgivare som tilldelas de fyra geografiska uppdrag som reserverats för privata vårdgivare.

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk ohälsa och större behov av akutvård. Så ser levnadsvillkoren ut för personer med omfattande funktionsnedsättning i Stockholms län. Det visar en rapport beställd av Region Stockholm som publiceras idag. Studien är den första i sitt slag och ger en detaljerad bild av hur levnadsvillkoren ser ut för de drygt 50 000 personer i länet som lever med omfattande fu

Mittenkoalitionen presenterar ytterligare SL-biljetter för hemlösa

Mittenkoalitionen presenterar ytterligare SL-biljetter för hemlösa

Idag presenterar Mittenkoalitionen i Region Stockholm ett förslag om att under 2023–2024 dela ut ytterligare 1000 enkelbiljetter för SL-trafiken till 5 frivilligorganisationer vardera som arbetar mot hemlöshet. Totalt handlar det om ytterligare 5000 biljetter årligen, utöver de 15 000 som redan beslutats om.
Hjälporganisationer fokuserade på hemlöshet har sett en kraftig ökning i antalet behöva

Mittenkoalitionen i Region Stockholm presenterar ett förstärkt psykosocialt stöd till flyktingar från Ukraina

Mittenkoalitionen i Region Stockholm presenterar ett förstärkt psykosocialt stöd till flyktingar från Ukraina

Behovet av psykosocialt stöd och vård ökar hos flyktingar från Ukraina som vistas i Stockholms län. Regionens samordnare för frågor kopplade till kriget i Ukraina har genom kontakt med myndigheter, verksamheter och personal som arbetar nära ukrainska flyktingar konstaterat att allt fler tenderar att drabbas av psykosociala problem i takt med att kriget fortsätter. Samtidigt kan det vara svårt för

Nytt inriktningsbeslut för ätstörningsvården - tidigare insatser och individanpassad behandling

Nytt inriktningsbeslut för ätstörningsvården - tidigare insatser och individanpassad behandling

Ett nytt inriktningsbeslut för ätstörningsvården i Region Stockholm innebär att strukturen förändras så att alla som drabbas av ätstörningar får möjlighet till tidiga insatser och breddad vård på flera nivåer. Bland annat ska primarvårdens medarbetare få kompetensutveckling, specialpsykiatrin för vuxna får ett breddat uppdrag och slutenvården ska bedrivas i egen regi.

Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet presenterar omställningsplan för vårdval

Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet presenterar omställningsplan för vårdval


Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet presenterar i dag en omställningsplan för vårdvalen inom Region Stockholm. Genomlysningen som planen baseras på visar att de flesta vårdval inte behöver förändras. Samtidigt belyser den att vissa vårdval inte fungerar, och därför föreslås dessa att åtgärdas, antingen genom förändringar inom vårdvalen, genom upphandling eller genom att Region Stockholm driv

Visa mer
Miljöpartiet i Region Stockholm

Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm