Gå direkt till innehåll
Fotograf: Mattias Diesel Näslund
Fotograf: Mattias Diesel Näslund

Nyhet -

Utmaningar med infrastruktur och väder påverkar pendeltågens punktlighet i januari

2020 var ett rekord år för pendeltågens punktlighet. Första månaden under 2021 har inte nått samma nivåer som året innan. Januari månads punktlighet landade på 93,5 procent, vilket är en bit under årspunktligheten för 2020. Punktlighet påverkades främst av problem med infrastruktur som stod för 29,8 procent av förseningarna.

Januaris punktlighet var en minskning med 2,1 procentenheter mot samma månad föregående år och ett utfall under medelvärdet för de senaste 12 månaderna. Punktlighet påverkades främst av problem med infrastruktur som stod för 29,8 procent av förseningarna.

Månaden har inneburit en del utmaningar där snö och isbildning påverkat såväl infrastruktur som fordon. Bland annat har fordonen i år haft ovanligt många så kallade varmgångslarm**. Vid hårt vinterväder görs extra tillsyn av tågen, samt löpande avisning. Därtill har MTR en löpande kontakt med Trafikverket som ansvarar för underhåll av spår och växlar.

— Årstiden har bjudit på ett väder som innebär en större påfrestning än annars. Det har varit en besvärlig trafiksituation där kallt väder och mycket snö påverkat både tåg och infrastruktur och det gett konsekvenser på trafiken vilket inneburit att resenärerna drabbats av förseningar och inställda avgångar. Januari månads punktlighet landar under förväntan och trots rådande utmaningar gör vi vårt yttersta för att åter kunna leverera en punktlig och stabil trafik för alla som måste resa med kollektivtrafiken, säger Henrik Dahlin, vd MTR Pendeltågen.

Mer information om januaris punktlighet för pendeltågen kan du läsa i månadens punktlighetsrapport.

*Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. För övrig persontrafik på järnvägen räknas ett tåg som punktligt om det avgår inom fem minuter från utsatt tid.

** Vid vinterförhållanden kan det byggas upp is runt bromsarna som gör att bromsen ligger an mot bromsskivan, vilket har lett till att vissa varningssystem i anläggningen har larmat för den värmeutvecklingen som sker. Vid ett sådant larm måste lokföraren stanna tåget, kontrollera bromsen och därefter ta bort ev. isbildning innan föraren får klarsignal och kan köra vidare. Sedan utförs kontroller av bromsarna och hjullager i depåerna.
Punktligheten för pendeltågen de senaste månaderna. GM12 är det genomsnittliga värdet för de senaste tolv månaderna.


Punktligheten för pendeltågen dag för dag i januari 2021.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Erik Söderberg

Erik Söderberg

Presskontakt Presschef 08-578 610 20
Emilie Hollingby Thorsén

Emilie Hollingby Thorsén

Presskontakt Head of Communications +46 76 641 14 33
MTRs Presstjänst

MTRs Presstjänst

Presskontakt 08-578 610 20

Relaterat innehåll

MTR Nordic Group är en del av MTR Corporation som är ett av de ledande tågbolagen i världen. Vi har gedigen kunskap om spårbunden trafik som innefattar allt från design och konstruktion till drift och fordonsunderhåll.

MTR Nordic Group består av sju bolag och omfattar MTR Tunnelbanan, MTR Pendeltågen, MTR Mälartåg, MTR Tech, MTR Facility Management, MTRX och MTR Nordic. Sedan 2017 bedriver MTR även en Yrkeshögskola för lokförare och tågtekniker. MTR är en av Stockholms största privata arbetsgivare, med närmare 6 000 medarbetare och Sveriges största tågbolag sett till antal resor.

MTR har sedan starten i Sverige 2009 visat att bolaget är en långsiktig partner med hög leveransprecision. På de 12 år som MTR ansvarat för tunnelbaneverksamheten i Stockholm har punktligheten gått från 91 procent till 99 procent för 2020. För pendeltågen landade punktligheten 2020 på 96 procent och blev därmed det punktligaste året någonsin. För att uppnå en så hög punktlighet både för krävs ett strukturerat arbete inom hela verksamheten, god samverkan med externa parter, robust trafikplanering och ett stabilt fordonsunderhåll, samt engagerade kollegor som varje dag, året om bidrar i förbättringsarbetet.

MTR Nordic
Rålambsvägen 17
112 59 STOCKHOLM
Sverige