Gå direkt till innehåll
MTR och SL kampanjar för minskad trängsel på pendeltågen

Pressmeddelande -

MTR och SL kampanjar för minskad trängsel på pendeltågen

Allt fler väljer att resa med pendeltåget och på kort tid har antalet resor ökat från 320 000 till över 400 000 per dag. Under rusningstid på vissa sträckor kan det vara trångt ombord, särskilt i de yttre vagnarna. För att få resenärer att nyttja fler delar av pendeltåget testar nu MTR och SL ett nytt grepp genom kampanjen ”På plattformen”.

Att bryta invanda mönster kan vara svårt och att få resenärer att röra sig lite längre längs plattformen för att använda fler dörrpar och därigenom minska trängseln ombord är en utmaning. Nu testar MTR och SL ett nytt grepp genom kampanjen ” På plattformen”.

– Kampanjen är vår version av det populära tv-programmet ”På Spåret”, men istället för att svara på frågor om resmål, får pendlarna testa sina kunskaper kring en destination på plattformen. Genom fem olika påståenden i olika svårighetsgrad lotsas resenärerna sakta till en plats som relativt få besökt, säger Jessica Törnkvist, kommunikationsansvarig MTR Pendeltågen.

På plattformen i Solna
Solna station, har vuxit till att bli den tredje största pendeltågsstationen, sett till antalet dagliga resenärer. Totalt är det varje dag cirka 16 000 påstigande i Solna och i takt med att området växer förväntas också antalet resenärer att öka. Därför genomför MTR och SL kampanjen På plattformen just i Solna, med syfte att försöka hjälpa resenärerna till en mer behaglig resa till och från jobbet.

Dekaler med kluriga ledtrådar på plattformen, ska locka resenären att fortsätta framåt på plattformen för att nå fram till svaret på gåtan: Vart är vi på väg?

Kampanjen har tagits fram i samarbete med Kärnhuset och pågår till den 10 oktober. Utöver dekaler på Solna stations plattform har en digital kampanj med den tidigare ”På Spåret”-profilen Björn Hellberg producerats. 

– Vi hoppas att vi med glimten i ögat kan få fler resenärer att ta till sig av budskapet så att vi inte bara minskar trängseln utan också får fler nöjda resenärer, avslutar Jessica Törnkvist.

Kampanjen inleddes med kundevent på stationen för att samla in synpunkter och reflektioner från resenärerna. Vid eventet fick resenärerna till och från Solna tre tips för en ”luftigare” resa:

  • Välj en annan del av tåget. På nästan alla pendeltåg förbi Solna finns det ofta mer plats i mitten av tåget.
  • Pendeltågen till och från Uppsala är väldigt populära. Om du har möjlighet, testa därför något av de andra tågen som passerar Solna.
  • Välj en av de gröna avgångarna. Runt kl. 08.00 och 17.00 är det rusningstrafik. Ibland kan det räcka med att du tar ett tåg tidigare eller senare, så får du en lugnare stund på plattformen och sittplats ombord.

Ämnen

Taggar

Regioner


MTR länkar samman människor och hållbara samhällen varje dag, världen över. MTR är ett av de ledande globala tågbolagen och har en gedigen kunskap om spårbunden trafik, med över 40 års erfarenhet av järnvägstrafik, som innefattar allt från design och konstruktion till drift och fordonsunderhåll.

MTR vill vara en integrerad del av samhället och arbetar globalt även med stadsutveckling. Med en strävan att utveckla hållbara samhällen bygger MTR även fastigheter och identifierar alternativa lösningar för tids- och kostnadseffektiva investeringar i infrastruktur.

Med fler än 40 000 dedikerade medarbetare, ansvarar MTR för över 12 miljoner resenärer varje dag, i Hongkong, Sverige, Storbritannien, Australien och i Kina.

MTR Nordics verksamhet omfattar drift av Stockholms tunnelbana (sedan 2009), drift av Stockholms pendeltåg (sedan 2016) och fordonsunderhållsbolaget MTR Tech. Sedan 2015 kör MTR även snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm under varumärket MTR Express.

För mer information om MTR Corporation, vänligen besök www.mtr.com.hk
För mer information om MTR Nordic, vänligen besök www.mtrnordic.se

Presskontakt

Maria Hansson

Maria Hansson

Presskontakt Presschef +46 76-641 13 15
Julia Valentin

Julia Valentin

Presskontakt Head of Corporate Communications +46 70 200 30 89
MTR Presstjänst

MTR Presstjänst

Presskontakt 08-578 610 20

Relaterat material