Pressmeddelande -

Färre sökande till yrkeshögskolan 2022

Antalet sökande till yrkeshögskolan minskar för första gången sedan 2016. "Det vi ser är en väntad minskning efter rekordåren under pandemin", säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Idag presenterade SCB ny statistik avseende sökande till yrkeshögskolan 2022. Statistiken visar att både det totala antalet sökande och behöriga sökande minskade med 5 procent jämför med föregående år. Tidigare rapporter från SCB har visat att antalet sökande till högskolestudier minskade med 8 procent under 2022.

Under pandemin skapade läget på arbetsmarknaden ett stort intresse för studier. Yrkeshögskolan och andra utbildningsformer noterade rekordmånga sökande, men under 2022 vände trenden.

- Arbetsmarknadens återhämtning efter pandemin är troligen den främsta orsaken till att antalet sökande minskade under 2022. Sett till läget i ekonomin idag, samt möjligheterna att söka omställningsstudiestöd, är bedömningen att antalet sökande kommer vända uppåt igen inom kort, säger generaldirektör Thomas Persson.

Fler studerande än någonsin

Yrkeshögskolan har byggts ut kraftigt de senaste åren och antalet utbildningsplatser har dubblerats sedan 2014. Enligt dagens siffror från SCB studerade fler än någonsin på yrkeshögskolan under 2022, 88 500 personer.

Förra året påbörjade 33 000 studerande studier på yrkeshögskola, vilket är något färre än föregående år. Kvinnors andel var fortfarande 53 procent av dem som påbörjade studier.

SCB:s nyhet om statistiken

Relaterade länkar

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kontakter

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Jenny Sörby

Presskontakt Kommunikationschef 073-0797605

Relaterat innehåll