Gå direkt till innehåll
Filmerna i Funktionssimulatorn kan ses både på MFD:s webbsida och med VR-glasögon.
Filmerna i Funktionssimulatorn kan ses både på MFD:s webbsida och med VR-glasögon.

Pressmeddelande -

Funktionssimulatorn visar vardagen för elever med kognitiv funktionsnedsättning

Hur kan en elev med kognitiv funktionsnedsättning uppleva en dag i skolan och bussresan dit? Det blir tydligt i två nya filmer som tagits fram på uppdrag av Myndigheten för delaktighet.

– Filmerna visar bland annat hur ansträngande det är med sinnesintryck för dessa elever. De har exempelvis ofta svårt att koncentrera sig på de ljud som är betydelsefulla, exempelvis en lärare som ger anvisningar, och samtidigt koppla bort andra ljud, säger Erika Dahlin, utredare.

Undersökningar visar hur skolor brister när det gäller att anpassa miljön och ge stöd till dessa elever. Ofta handlar det om bristande kunskaper, både om hur det kan vara att ta sig dit och hur lektionerna kan upplevas.

– En lärare kan tro att eleverna är utvilade när de kommer till första lektionen, men för många kan resan dit vara oerhört påfrestande, säger Erika Dahlin.

För att kunna jämföra med hur en elev utan funktionsnedsättning upplever de båda situationerna finns det också filmer som beskriver de upplevelserna. Filmerna är gjorda för att kunna ses med virtual reality-glasögon med 360 graders navigering.

De båda filmerna ingår i Funktionssimulatorn som ligger på Myndigheten för delaktighets webbplats. Under våren 2018 kommer MFD att ta fram fler filmer som visar andra situationer i vardagen, exempelvis på en arbetsplats och i hemmiljö.

– Om fler blir medvetna om hur personer med kognitiv funktionsnedsättning upplever vardagssituationer kan det leda till bättre bemötande och ökad tillgänglighet för dem, säger Erika Dahlin.

Myndigheten för delaktighet kommer den 23-24 januari att ha en monter på MVTe-mässan i Kista i Stockholm, Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa. Där kommer besökare att kunna ställa frågor om och uppleva de nya filmerna.

Här kan du testa Funktionssimulatorn.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 08-600 84 80

Myndigheten för delaktighet, MFD, är en statlig myndighet som arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Myndigheten för delaktighet
Besöksadress: Sturegatan 3
172 31 Sundbyberg
Sweden