Gå direkt till innehåll

Ämnen: Ekonomi

Ny rapport: Stigande kostnader och minskat sparande samtidigt som intäkterna ökar hos bostadsrättsföreningar

Ny rapport: Stigande kostnader och minskat sparande samtidigt som intäkterna ökar hos bostadsrättsföreningar

Nabo presenterar en ny ekonomisk analys av bostadsrättsföreningars utveckling mellan 2022 och 2023. Analysen visar på en svår ekonomisk situation med minskat sparande, ökade kostnader och ökade intäkter för föreningarna. Analysen visar bland annat att Brf:ers sparande har minskat med 13% från 2022 medan intäkterna ökat med 9%. Huvudorsaken till kostnadsökningarna var de kraftigt stigande räntekost

Höjda årsavgifter men lägre sparande – ny analys av bostadsrättsföreningars obligatoriska nyckeltal

Höjda årsavgifter men lägre sparande – ny analys av bostadsrättsföreningars obligatoriska nyckeltal

En ny analys av Nabo går igenom de nya obligatoriska nyckeltalen för bostadsrättsföreningar som införts under nya årsredovisningslagen. Analysen av de nya nyckeltalen visar det ekonomiska läget för svenska bostadsrättsföreningar. Årsavgifterna har ökat medan sparandet har minskat, framförallt beroende på ökade räntekostnader. Knappt 20% av bostadsrättsföreningarna har ett negativt sparande 2023.

Från vänster Arben Latifi, chef för Teknisk förvaltning; Christina Fregne, chef för Juridisk rådgivning och Cipi Juguvic, chef för ekonomisk förvaltning

Nabo stärker sin närvaro i Malmö genom att tillsätta ny ledartrio

Fastighetsförvaltaren Nabo intensifierar sitt engagemang i Malmö genom att tillsätta nya chefer inom ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning. Lågkonjunktur, inflation och högre krav på bland annat rapportering skapar en utmanande situation för bostadsrättsföreningarna i Malmö. Något som också kräver mer av fastighetsförvaltarna som ska hjälpa stadens över 1000 bostadsrättsföreningar.
Bosta

Bostadsrättsföreningar avgiftshöjningar inför 2024 inte tillräckliga

Bostadsrättsföreningar avgiftshöjningar inför 2024 inte tillräckliga

Bostadsrättsföreningar höjer sina avgifter i genomsnitt med 11 procent mellan december 2023 och januari 2024. Under årsskiftet 22/23 ökade avgifterna med 10 procent. Det visar en ny analys av Nabo som analyserat aviseringen från 2200 bostadsrättföreningar. Många Brf:er har också höjt sina avgifter under året för att möta höjda kostnader. Höjningarna är däremot inte tillräckliga för att klara av de

Räntekostnaden för bostadsrättsföreningar kan tredubblas till 2024

Räntekostnaden för bostadsrättsföreningar kan tredubblas till 2024

En ny analys av 2500 bostadsrättsföreningars låneprofiler visar att 60 procent av föreningarna är exponerade för det rådande ränteläget. Detta då många har valt kortare bindningstider i avvaktan på ränteutvecklingen. I analysen framgår även att 39 procent av bostadsrättsföreningars lån har räntesats under 2 procent fram till åtminstone 2024. Räntekostnaderna beräknas dock tredubblas till 2024, vil

Elkostnaderna för bostadsrättsföreningar i Västra Götaland ökade med 29 procent under 2022

Elkostnaderna för bostadsrättsföreningar i Västra Götaland ökade med 29 procent under 2022

En ny sammanställning från Nabo visar att kostnaderna för el för bostadsrättsföreningar i Västra Götaland ökade med 29 procent under 2022 jämfört med 2021. Kostnaderna för el i de bostadsrättsföreningar som Nabo förvaltar gick från 29 miljoner till 38 miljoner vilket innebär en ökning från 42 kr per kvadratmeter till 54 kronor per kvadratmeter.
- Många bostadsrättsföreningar har det ekonomiskt

Ny analys visar att bostadsrätters avgifter behöver höjas med över 40 procent

Ny analys visar att bostadsrätters avgifter behöver höjas med över 40 procent

Bostadsförvaltaren Nabo har genomfört en omfattande analys som visar att bostadsrättsföreningar behöver höja avgifterna avsevärt i genomsnitt, beräknat utifrån inflationstakten, högre räntor och de avsättningar som krävs av föreningarna för planerat underhåll. Mest påverkade är föreningar som inte höjt avgiften senaste åren eller inte har satt av pengar kopplat till sin underhållsplan med mera.

Jonas Gustavsson, expert ekonomisk förvaltning på Nabo

Bostadsrättsföreningars avgifter ökade 0,6 % under 2021 trots högre inflation och prisökningar på underhåll

Inflationen och kostnader för underhåll ökar och reporäntan har nu höjts till 0,25 procent för första gången sedan 2014. Samtidigt höjde bostadsrättsföreningarna avgifterna med endast 0,6 procent ifjol, enligt bostadsförvaltaren Nabos statistik. Det kan leda till ett för lågt kassaflöde hos föreningarna och rejäla avgiftshöjningar för boende i framtiden.

Bra med nytt lagförslag inom bostadsrättslagen – men viktiga riktlinjer för avgiftssättning i föreningar saknas

Bra med nytt lagförslag inom bostadsrättslagen – men viktiga riktlinjer för avgiftssättning i föreningar saknas

Det nya lagförslaget Tryggare Bostadsrätt kommer att stärka bostadsrättslagen och är ett positivt steg i rätt riktning. Lagförslaget tar upp regler kring den ekonomiska planen med tillhörande underhållsplan, men gäller dock främst för nybildade föreningar eller vid ombildning. Vid en eventuell revidering av lagförslaget menar Nabo att lagen bör kompletteras och även inkludera alla befintliga fören

Jonas Gustavsson, expert ekonomisk förvaltning på Nabo

Bostadsrättsföreningars avgifter ökade mindre än inflationen – ”oroväckande”, enligt experten

Avgifterna i bostadsrättsföreningar ökade knappt under tidsperioden 2016 till 2020 – och var lägre än både inflationen och kostnadsökningen för underhåll, enligt bostadsförvaltaren Nabos statistik. Det är något oroväckande enligt Nabos expert, eftersom föreningarnas kassaflöde riskerar vara för lågt i förhållande till nödvändiga investeringar i underhåll av fastigheten.

Nytt och ökat hyresstöd dämpar risk för bostadsrättsföreningars lokalhyresgäster och därmed avgiftshöjningar för boende

Nytt och ökat hyresstöd dämpar risk för bostadsrättsföreningars lokalhyresgäster och därmed avgiftshöjningar för boende

Många bostadsrättsföreningars lokalhyresgäster har varit hårt drabbade under coronakrisen. De klart flesta har dock överlevt hittills, enligt Nabos förvaltningsdata samt undersökning bland föreningar. Att hyresstödet nu återinförs och dessutom höjs är glädjande för många lokalhyresgäster, liksom dämpar risken för sämre ekonomi i föreningarna med avgiftshöjningar för de boende som följd.

Bostadsrättsföreningars lokalhyresgäster har överlevt coronakrisen hittills – men svår period utan stöd från regeringen ökar riskerna

Bostadsrättsföreningars lokalhyresgäster har överlevt coronakrisen hittills – men svår period utan stöd från regeringen ökar riskerna

Många bostadsrättsföreningars lokalhyresgäster har varit hårt drabbade under coronakrisen. Genom goda samarbeten med hyresvärdar och bland annat statens hyresstöd står det dock klart att de klart flesta överlevt hittills, enligt Nabos undersökning bland föreningar samt egen förvaltningsdata. Men den andra vågen under en period och utan samma stöd från regeringen kan innebära tuffare tider.

Nabo formar framtidens förvaltning och boendetjänster.

Nabo formar framtidens förvaltning och boendetjänster. Med den enda digitala plattformen specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i kombination med engagerade experter så förenklas vardagen för kunderna.

Tjänsterna som erbjuds är inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och juridik. Detta är allt från medlemsadministration och bokföring till fastighetsskötsel och långsiktig underhållsplanering av fastigheten så som stambyten, fasadrenovering, tak och balkonger. Vi hjälper också till med juridiska frågor inom bostads- och fastighetsjuridik vid till exempel tvister, hyresförhandlingar och andrahandsuthyrning.

Vår digitala plattform gör det enkelt för styrelser att ha koll på ekonomin och administrationen med allt samlat i mobilen eller datorn. Pärmar behövs inte längre utan all post och dokumentation sker helt digitalt.

Nabo har cirka 200 medarbetare i Stockholm, Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg, Uppsala och Söderhamn.

Nabo

Hammarbybacken 31
121 45 Johanneshov
Sverige