Skip to main content

Kommentar gällande ”En stärkt Yrkeshögskola”

Nyhet   •   Dec 08, 2016 13:02 CET

En stärkt yrkeshögskola

Det senaste året har flera förslag kring vår utbildningsform diskuterats och för ett par veckor sedan tog regeringen beslut om förändringarna som kommer att genomföras under de kommande åren. Här ger Nackademins VD Michael Yngvesson sin syn på förändringarna och den resan som ska göras de kommande åren.

Vi på Nackademin brinner för vår utbildningsform och ser den som en självklar del av ett utbildningssystem som i slutändan ska bidra till att rätt kompetens hamnar på rätt plats. Yrkeshögskolan är unik på många sätt – inte minst genom den nära kopplingen till arbetsgivare och möjligheten att snabbt anpassa sig efter nya anställnings- och kompetensbehov, inom alla olika branscher.

Sedan mitten på 90-talet, då utbildningsformen först bildades, har vårt samhälle genomgått många strukturella förändringar. Det är därför naturligt att vi nu ser över vår utbildningsform och hur vi i framtiden kan arbeta ännu bättre och mer effektivt för att genomföra vårt uppdrag – att få våra studenter att bli eftertraktade på arbetsmarknaden. När propositionen om ”En stärkt yrkeshögskola” kom för cirka ett år sedan var det med stor nyfikenhet vi läste igenom de förslag till förändringar som tagits fram.

Satsningarna på vår utbildningsform innebär bland annat att:

  • -För att kunna bedriva utbildning inom ett område krävs att en utbildningsanordnare har både kompetens och förutsättningar att anordna utbildningen – vilket i praktiken kommer att innebära att vi behöver ha en ännu tydligare koppling till arbetsgivare inom våra branscher
  • -Utbildningsanordnare får möjlighet till att bedriva utbildningar i mer än två år – vilket gör att vi som utbildningsanordnare nu kan ha en helt annan långsiktighet när det kommer till vårt engagemang inom olika områden
  • -Yrkeshögskolan kommer ha möjlighet att bedriva behörighetsgivande förutbildning – något som idag redan erbjuds av många anordnare men dock utan statliga medel eller kvalitetssäkring. I framtiden kommer den här förändringen att innebära att ännu fler behöriga studenter har möjlighet att gå en yh-utbildning och få en anställning inom rätt område
  • -Utbildningsanordnare kommer ha möjlighet att erbjuda fristående kurser utöver de långa program som finns idag – vilket i praktiken innebär att vi i framtiden kommer kunna möjliggöra kompetensutveckling även för yrkesverksamma i de branscher där vi är verksamma
  • -Gemensamma förkunskapskrav kommer att införas – vilket i slutändan gör det enklare för sökande att förstå vad som krävs för att bli behörig och antagen till en utbildning, oavsett vem som anordnar

Sammantaget så innebär samtliga förändringar att vi långsiktigt kommer att kunna arbeta mot just en stärkt yrkeshögskola. Det är en tydlig markering att vår utbildningsform i allra högsta grad kommer att hjälpa till att kompetensförsörja Sverige även i framtiden.

Michael Yngvesson,
VD Nackademin

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy