Gå direkt till innehåll
Ny utgåva av Art Bulletin of Nationalmuseum

Pressmeddelande -

Ny utgåva av Art Bulletin of Nationalmuseum

En ny utgåva av den konstvetenskapliga skriftserien Art Bulletin of Nationalmuseum finns nu tillgänglig. Det är den andra delen av volym 26 och som innehåller vetenskapliga artiklar och information om museets förvärv under 2019. Publikationen ges ut i digitalt format och är kostnadsfri att både läsa och ladda ner.

Den andra delen av volym 26 som nu ges ut speglar, liksom den första delen, ett intensivt förvärvsår under 2019 med ett innehåll från äldre mästarmålningar till samtida design. Artiklarna är i första hand skrivna av museets intendenter och forskare men även av internationella kollegor och specialister. I en av dem beskrivs arbetet med återöppnandet av Gustavsbergs Porslinsmuseum, som är en viktig del av Nationalmuseums designsamlingar. I artikeln Inventing the Landscape: The Origin of Outdoor Painting in Italy in the Early Nineteenth Century beskriver Anna Ottani Cavina, professor emerita i konstvetenskap vid universitet i Bologna, friluftsmåleriets genombrott i 1800-talets Italien. Texten baseras på den Tessinföreläsning som hon höll på Nationalmuseum hösten 2019. I utgåvan redovisas även samtliga förvärv under 2019, ofta med korta kommentarer.

– Del två av volym 26 av Art Bulletin of Nationalmuseum visar att aktiva förvärv tillför nya perspektiv, öppnar fönster till historien och pekar mot framtiden. Särskilt glädjande är de verk av kvinnliga konstnärer som införlivats med samlingarna. Lika viktigt är det nya samlingsområdet mode som fick en blixtbelysning med Sara Danius Nobelklänningar formgivna av Pär Engsheden, säger Magnus Olausson, samlingschef på Nationalmuseum.

Artikelförfattare: Micael Ernstell, Carina Fryklund, Helena Kåberg, Anders Lundin, Carl-Johan Olsson, Anna Ottani Cavina, Daniel Prytz, Cilla Robach och Ulrika Schaeder.

Art Bulletin of Nationalmuseum är en digital publikation som ges ut på engelska och lyfter fram betydande nyförvärv samt belyser museets samlingar genom vetenskapliga artiklar. Författarna är i huvudsak verksamma vid Nationalmuseum. Som ett led i strävan att verka för fri tillgång till vetenskaplig information ges den ut i ett digitalt format och är kostnadsfri att både läsa och ladda ner.https://www.nationalmuseum.se/art-bulletin-of-nationalmuseum-volume-262

Den publiceras även genom DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) vid Uppsala universitet: http://nationalmuseum.diva-portal.org

Digital releasefest:
Tid: onsdag 24 februari kl 16:00-16:45
Plats: digitalt via Microsoft Teams
Anmälan: ingen föranmälan, koppla upp dig via den här länken några minuter före kl 16:00
Program:

  • Välkommen! Magnus Olausson, chef för samlingarna, introducerar det nya numret.
  • Carl-Johan Olsson, intendent, berättar om kvinnliga konstnärer från 1800-talet.
  • Daniel Prytz, intendent, berättar om Joseph Ducreuxs självporträtt.
  • Martin Olin, forskningschef, ger tips på senaste forskningen att läsa i Bulletinen.


För mer information
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Museibyggnaden stängde 2013 för en omfattande renovering och öppnade igen under hösten 2018.

Kontakter

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet vars uppdrag är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet.