Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny teknik ger geologin nya möjligheter!

Som enda institution i Skandinavien har nu museet glädjen att kunna använda sig av den senaste modellen av Masspektrometer, en Triton, ett högteknologiskt precisionsinstrument. Geologi är den vetenskap som beskriver vår planet och den 4,5 miljarder år långa utvecklingen från det Jorden bildades till nutid. Den enda metod som står till buds för att bestämma Jordens och bergarters ålder är genom mätningar med masspektrometer. - Tack vare ett generöst bidrag, på 5,9 miljoner kr, från Wallenbergstiftelsen kan vi nu lära oss mer om vår planets historia. Triton kan bidra till att förstå historiska klimatvariationer och erbjuder möjligheter att datera klimatarkiv 600 000 år bakåt i tiden. Med Triton får vi också ett skarpt verktyg att bestämma varifrån klororganiska miljöföroreningar kan ha sitt ursprung, säger Per Andersson Journalister är välkomna att närvara vid visningen och invigningen av Tritonlaboratoriet den 29: e maj klockan 14.00 i filmsalen på Naturhistoriska riksmuseet. Anmäl dig till Maria Fant. För ytterligare information kontakta: Per Andersson 1: e intendent Laboratoriet för isotopgeologi Telefon: 08 519 540 38 Mobil: 0704 930 782 E-post: per.andersson@nrm.se Maria Fant Kommunikatör Telefon: 08-519 540 13 Mobil: 0709 229 513 E-post: maria.fant@nrm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och ett av Sveriges största museer. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns flera permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Kontakter

Catharina Hammarskiöld

Catharina Hammarskiöld

Presskontakt Kommunikationschef 0851955188
Caroline Borgudd

Caroline Borgudd

Presskontakt Marknads - och kommunikationsstrateg Cosmonova och utställningar 08-51954012
Caroline Forsström

Caroline Forsström

Presskontakt Marknadsassistent 08-519 551 92
Jonas Sverin

Jonas Sverin

Presskontakt Vetenskapskommunikatör 0736-794771
Didrik Vanhoenacker

Didrik Vanhoenacker

Presskontakt Jourhavande biolog nummer för journalister 0709993813

Relaterade event

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementetet. Museets vision är att öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Museets naturhistoriska samlingar är grunden för vår forskning och våra utställningar. Vi har som mål att befästa Naturhistoriska riksmuseets ställning som en av världens ledande forskningsinstitutioner inom det naturhistoriska ämnesområdet och att vara ett av Sveriges största besöksmål.