Gå direkt till innehåll
Över 600 000 besök hos dinosaurierna år 2018

Pressmeddelande -

Över 600 000 besök hos dinosaurierna år 2018

Naturhistoriska riksmuseets totala besökssiffra landade år 2018 på 608 000. Stort fokus på att möta upp publikens förväntningar kring skolloven, slagkraftiga filmer på Cosmonova och starka basutställningar gjorde att Naturhistoriska riksmuseet kom upp i en besökssiffra på över 600 000. Det är tredje året i rad som siffran ligger på denna nivå.

- Jag är mycket stolt över att vi har tagit emot över 600 000 besökare som vill lära sig mer om naturen. Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår besöksupplevelse och få besökaren att upptäcka hur fantastisk vår planet är och att det är viktigt att vara rädd om den, säger överintendent Joakim Malmström.

Skolloven stod för 42 % av besöken och där har museet arbetat intensivt med programaktiviteter för att möta besökarnas förväntningar på ett aktivt och roligt lov. Dragplåster för året har också varit storfilmerna Pandor och A Beautiful Planet på Cosmonova. Av museets besökare var det  206 000 som även såg en film på Cosmonova.

Dåligt museiväder
Sportlovets nyckfulla väder och sommarens extrema värme gynnade inte museibesök. Under sommaren tappade museet cirka 15 % besökare jämfört med föregående år.

Det kommande året planerar Naturhistoriska riksmuseet att fortsätta den målmedvetna satsningen på att nå barnfamiljer med fortsatt starkt fokus på skollovs – och helglovsaktiviteter. Varje lördag kommer t.ex. Dino-Doris och berättar spännande fakta för alla nyfikna besökare. Redan i februari kommer naturfotointresserade kunna se den internationella storslagna naturfotoutställningen Wildlife Photographer of the Year som för första gången visas på museet från och med 23 februari 2019.

Kontaktperson:
Christina Kåremo Sköldkvist, avdelningschef Lärande
Christina.KaremoSkoldkvist@nrm.se
070-213 36 47

Ämnen

Kategorier


Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 10 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns elva permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Presskontakt

Catharina Hammarskiöld

Catharina Hammarskiöld

Presskontakt Kommunikationschef 0851955188
Caroline Borgudd

Caroline Borgudd

Presskontakt Marknads - och kommunikationsstrateg Cosmonova och utställningar 08-51954012
Caroline Forsström

Caroline Forsström

Presskontakt Marknadsassistent 08-519 551 92
Jonas Sverin

Jonas Sverin

Presskontakt Vetenskapskommunikatör 0736-794771

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementetet. Museets vision är att öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Museets naturhistoriska samlingar är grunden för vår forskning och våra utställningar. Vi har som mål att befästa Naturhistoriska riksmuseets ställning som en av världens ledande forskningsinstitutioner inom det naturhistoriska ämnesområdet och att vara ett av Sveriges största besöksmål.