Gå direkt till innehåll

Regioner: Stockholm

Lisa Månsson i Naturhistoriska riksmuseets lokal. Foto: Johanna Hanno

Om regeringens pressträff: Lisa Månsson, överintendent för Naturhistoriska riksmuseet tillika ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd, uttalar sig

"Det är med lättnad som jag idag mottagit regeringens besked om att de ska se över hyresmodellen och att se till de olika kulturverksamheternas förutsättningar." Övrintendent Lisa Månsson vid Naturhistoriska riksmuseet tillika ordförande i Centralmuseernas samarbetsråd, uttalar sig om regeringens pressträff fredagen 1 september.

Naturhistoriska riksmuseet arrangerar en dag om samlingar och deras betydelse. Foto: Johanna Hanno

Bakom kulisserna, föredrag och forskarträffar! Det händer på Naturhistoriska riksmuseet 23 april

Visste du att det finns mer än 11 miljoner föremål på Naturhistoriska riksmuseet? Naturhistoriska bjuder in till en fullmatad temadag om samlingar, deras betydelse för forskningen och om framtidens utmaningar. Hör om museibranden i Brasilien som ödelade deras samlingar. Välkommen till temadagen söndagen den 23 april kl. 12.30–16. Fri entré till utställningarna denna dag.

Visa mer

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementetet. Museets vision är att öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Museets naturhistoriska samlingar är grunden för vår forskning och våra utställningar. Vi har som mål att befästa Naturhistoriska riksmuseets ställning som en av världens ledande forskningsinstitutioner inom det naturhistoriska ämnesområdet och att vara ett av Sveriges största besöksmål.

Naturhistoriska riksmuseet

Frescativägen 40
11418 Stockholm
Sverige