Gå direkt till innehåll
Museet är stängt för fysiska besök tills vidare. Foto: Emil Nordin
Museet är stängt för fysiska besök tills vidare. Foto: Emil Nordin

Pressmeddelande -

Naturhistoriska riksmuseets publika verksamhet är stängd på grund av rasrisk i museets lokaler

Överintendent Lisa Månsson fattade tisdag den 29 augusti beslut om att stänga Naturhistoriska riksmuseet för fysiska besök. Detta föranleddes bland annat av ett putssläpp i innertaket i en av museets samlingslokaler. Ingen person kom till fysisk skada. Personalens och besökarnas säkerhet är alltid högsta prioritet.

Problem med att puts släpper från innertaket i Naturhistoriska riksmuseets huvudbyggnad har varit känt under många år och Statens fastighetsverk (SFV), som är Naturhistoriska riksmuseets hyresvärd, har haft en handlingsplan för att åtgärda problemet. Under tiden som handlingsplanen genomfördes bedömde fastighetsägaren att lokalerna kunde användas.

Den 16 augusti skedde ett putssläpp där en tre kvadratmeter stor putsyta, med en uppskattad vikt om 200-300 kg, plötsligt släppte. SFV justerade då sin riskbedömning och fattade ett nytt beslut om att stänga av ett stort antal ytor i byggnaden. Dessa ytor inkluderade ett större antal lokaler för samlingsförvaring, utställningslokaler, korridorer, trapphus, kontor, laboratorier, toaletter, lunchrum, butiken och restaurangen. Anledningen till att dessa ytor stängdes var att de hade samma konstruktion som taket där släppet skedde och därmed antingen behövde inventeras eller åtgärdas innan de kunde användas igen.

Trots att beslutet fick mycket stor påverkan på museets möjlighet att fullfölja sina uppdrag inom samlingsvård, forskning och publik verksamhet, kunde delar av museets utställningar hållas öppna.

SFV utökade inventeringen av Naturhistoriska riksmuseets innertak till ytor som har en annan putsteknik än den som orsakade putssläppet. Då fann SVF att en yta i museets huvudentré samt intilliggande trapphus också behövde stängas av på grund av att ytterligare undersökningar och eventuellt åtgärder behövs. Denna stängning innebär att det inte längre är möjligt att ta emot besökare via museets huvudentré. I kombination med övriga stängda ytor fanns det därmed inte längre förutsättningar att bedriva någon publik verksamhet i museets lokaler.

Museet har en tät dialog med SFV för att komma till rätta med problematiken. Naturhistoriska riksmuseet kommer att öppnas för fysiska besök så snart en säker och god besöksupplevelse kan erbjudas.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och ett av Sveriges största museer. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns flera permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Kontakter

Lisa Månsson

Lisa Månsson

Överintendent och myndighetschef 08-5195 4238

Relaterat innehåll

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementetet. Museets vision är att öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Museets naturhistoriska samlingar är grunden för vår forskning och våra utställningar. Vi har som mål att befästa Naturhistoriska riksmuseets ställning som en av världens ledande forskningsinstitutioner inom det naturhistoriska ämnesområdet och att vara ett av Sveriges största besöksmål.

Naturhistoriska riksmuseet
Frescativägen 40
11418 Stockholm
Sverige