Gå direkt till innehåll
Antal anmälningar om råttor i Jönköping ökar hos Nomor. Bilden visar ett råtthål i trakten. (Foto: Nomor)
Antal anmälningar om råttor i Jönköping ökar hos Nomor. Bilden visar ett råtthål i trakten. (Foto: Nomor)

Pressmeddelande -

Råttornas närvaro i Jönköping ökar

Antalet anmälningar om råttor i Jönköping har ökat hos Nomor de senaste åren och det finns inga tecken på att trenden avtar. Fram till början av oktober i år har det kommit in 106 ärenden. 2020 kom det in 150 råttärenden under hela året vilket är en kraftig ökning jämfört med 2019 då det endast kom in 82 st.

– Vart man än går på stan syns det hål och gångar som råttor åstadkommit. Många man möter, både i jobbet och privat, vittnar om att råttornas närvaro ökat, säger Mikael Davidsson, driftansvarig skadedjurstekniker på Nomor i Jönköping.

– Man ser på angreppen att problemen pågått en längre tid, fortsätter Mikael Davidsson.

– En trolig förklaring till att råttproblemen ökar här i Jönköping är att det byggs så mycket, avslutar Mikael Davidsson.

Nomor har tidigare berättat om råttproblem i Skellefteå som även de tros ha ett samband med nybyggnation. Därmed är Jönköping ännu en ort mitt i byggboomen som drabbats av eskalerande aktivitet av råttor.

Med rätt åtgärder går det att bygga upp ett bra grundläggande skydd mot råttor. Nomor rekommenderar alla fastighetsägare att göra nedanstående insatser om de inte redan gjorts.

  • Se över rörgenomföringar så de är täta och att kapade rör är plomberade ordentligt.
  • Säkerställ att avloppsbrunnar har ordentligt fastsatta galler utan för stora hål och gärna av metall.
  • Kontrollera att dörrar, portar och dess lister är täta.
  • Se över husfasaden så den är fri från hål och sprickor.
  • Städa och håll ordning vid sopkärlen.
  • Trimma vegetation i nära anslutning till husfasaden.
  • Mata inte fåglar där du vill hålla råttorna borta.
  • Håll ordning och undvik högar av bråte ute och inne.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nomor är ett ledande tjänsteföretag inom skadedjurskontroll, matsäkerhet och miljö i Sverige. Vi finns representerade med åtta regionkontor och tjugofem lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier, fastighetsbolag och lantbrukare. Sedan 2017 är vi även etablerade i Norge.

Kontakter

Jakob Sellgren

Jakob Sellgren

Presskontakt VD, Nomor Hela Sverige 070-240 47 35

Relaterat innehåll

Nomor - förebygger, åtgärdar och utbildar

Nomor levererar rikstäckande tjänster inom skadedjursbekämpning, matsäkerhet och miljö. Våra tjänster innefattar allt från förebyggande skadedjursskydd till saneringar, hygieninspektioner, provtagning, husbesiktningar, fastighetsskötsel och radonmätning. Vi skräddarsyr varje avtal för att våra kunder ska få bästa möjliga tjänst till ett konkurrenskraftigt pris – med hög omsorg om miljö och hälsa. Nomor är en del av Rentokil Initial som är ett ledande brittiskt bolag verksamt inom skadedjurskontroll.

NOMOR
Tusbystråket 1B
191 61 Sollentuna
Sverige