Gå direkt till innehåll
Blommande åkerkanter hos mjölkbonden Stellan Strand i juli 2021.
Blommande åkerkanter hos mjölkbonden Stellan Strand i juli 2021.

Pressmeddelande -

Mjölkbönder får åkerkanterna att blomma

Under våren kommer norrländska mjölkbönder för andra året i rad att så blommor vid sina fält och åkrar för att främja den biologiska mångfalden. Sådden är en del av Hushållningssällskapets projekt Hela Sverige blommar, där Norrmejerier deltar.

– Våra mjölkbönder håller landskapen öppna och med många blommor trivs pollinerande insekter, växter och djur ännu bättre. Ett starkt ekosystem med stor biologisk mångfald hjälper till att både bromsa klimatkrisen och hantera effekterna av den, säger Stina Printz, hållbarhetschef på Norrmejerier.

I samband med Internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj uppmärksammasett 50-tal norrländska lantbruk som deltar i Hela Sverige blommar. Lantbruken avsätter cirka en halv hektar vardera till projektet, som drivs av Hushållningssällskapet för att värna öppna landskap med stor artrikedom. 

Gårdarna ska så blodklöver, bovete, doftklöver, honungsört och luddvicker. I syfte att få hela Norrland att blomma har Norrmejerier bidragit med frösäckar till ett 20-tal mjölkgårdar i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Dessutom delas 500 fröpåsar ut till privatpersoner som vill så blommor hemma, merparten i samband med kommande betessläpp.

– Jag är stolt över att hela gården kan bidra till ett starkare ekosystem. Både betande kor och åkerblommor gör en stor insats för artrikedomen. Det är viktigt för en stabil norrländsk matproduktion, säger Stellan Strand, vars mjölkgård i Spöland i Västerbotten deltar i projektet för andra året i rad.

Klimatförändringar och igenväxt mark till följd av nedlagda jordbruk har under lång tid påverkat den biologiska mångfalden negativt. Nästan en tredjedel av alla rödlistade växter och djur är beroende av ett öppet odlingslandskap för att överleva.

Blommor erbjuder nektar och pollen till humlor och bin, men lockar även till sig andra insekter som blir föda åt fåglar. Ett rikt och varierat växt- och djurliv håller i sin tur skadeinsekter borta.

– Intresset var mycket stort i fjol och det är jätteroligt att vi kan fortsätta dela ut fröblandningar till lantbrukare i år. Jag ser fram emot en sommar med ännu fler blomremsor som gynnar den biologiska mångfalden, säger Benjamin Bollhöner, projektledare på Hushållningssällskapet.

För mer information, kontakta gärna:
Stina Printz, hållbarhetschef på Norrmejerier: stina.printz@norrmejerier.se,+46 70 720 2722

Benjamin Bollhöner, projektledare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten: benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se, +46 70 101 5650


Bilder
Högupplösta bilder från förra årets blommande ängskanter hos mjölkbonden Stellan Strand finns nedan.

Fakta om samarbetsprojektet Hela Sverige blommar

• Norrmejerier och flera av företagets mjölkbönder stöttar ihop med kunskaps- och medlemsorganisationen Hushållningssällskapet det nationella projektet Hela Sverige blommar. Syftet är att främja den biologiska mångfalden genom att odla blommor i kantzonerna på gårdarna och uppmärksamma den biologiska mångfaldens roll i livsmedelsproduktionen. Sådden beräknas ske i maj, med synliga blommor från mitten av juli.

• Totalt omfattar Hela Sverige blommar cirka 750 lantbrukare i landet. I norrlandsdelen av samarbetsprojektet, ”Hela Sverige blommar i Norrland”, deltar ett 50-tal gårdar, varav cirka 20 är mjölkgårdar från Norrmejerier.

• Utöver att distribuera frösäckar med blodklöver, bovete, doftklöver, honungsört och luddvicker till de norrländska gårdarna kommer Norrmejerier även att dela ut 500 fröpåsar till privatpersoner som vill plantera blommor i sina hem eller fritidshus. Detta sker via sociala medier och i samband med betessläpp.

• Projektet Hela Sverige blommar startade på Österlen 2019 när lantbrukare, rådgivare och företag gick samman för att gynna den biologiska mångfalden genom att skapa fler blomsterytor i landskapet.

• Hushållningssällskapet administrerar och planerar insatserna, sponsorer ser till att lantbrukarna får tillgång till frön och lantbrukarna avsätter mark och bekostar sådden. I år beräknas planteringen bidra till cirka 700 hektar blommande trädor.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 330 lokala bönder varav 308 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 470 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Presskontakt

Camilla Waara

Camilla Waara

Presskontakt Kommunikatör 0730574148

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.