Pressmeddelande -

Närvaro i fokus för nya regeringen

Den nya regeringen har tillkännagetts och det innebär förändringar på utbildningsdepartementet. Anna Ekström tar över som utbildningsminister efter Gustav Fridolin. Redan i hennes första tid i rollen pekar Anna Ekström ut vad regeringen kommer ha för fokus och vikten av att närvarofrågan lyfts.

-Vi kommer att arbeta för att elever som behöver särskilt stöd ska få det. Föräldrar ska kunna lita på att deras barn får den undervisning och trygghet de behöver, säger Anna Ekström (S), nyligen utnämnd utbildningsminister, till Aftonbladet.

Undervisningstiden är en förutsättning för både måluppfyllelse och likvärdighet i skolan. Elever ska ges möjlighet att nå den potential de har i sig. Skolan ska enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället. Det handlar om att utbilda, och bilda, medvetna och kompetenta medborgare. Regeringen via Januariavtalet framtaget av S, C, L, MP och V, pekar ut en vilja att lyfta frågan kring problematisk frånvaro och öka kunskapen och lyfta debatten kring närvarohantering i skolan.

Välkomnar viljan från regeringen

Just frågan kring problematisk frånvaro har lyfts allt mer frekvent i debatt- och medielandskapet på senare tid. Att frågan är aktuell och att problematiken samt effekterna framförallt är större än man tidigare förstått har blivit synbart. Att nu Sveriges nya utbildningsminister väljer att lyfta den så tidigt pekar på ett tydligt fokus.

-Det här är ett område som vi verkar inom och har personer som besitter otroligt mycket kompetens inom skola och problematisk frånvaro. Att det uttalas ett fokus från regeringens sida känns viktigt. Det finns tydliga konsekvenser av problematisk frånvaro och att de är mycket kostsamma i både pengar och lidande lyfts allt mer. Nu vill politikerna satsa på den här frågan som vi tillsammans med våra kunder försöker hitta lösningar på, och det välkomnar vi, säger Magnus Elmshorn, Marknads- och Kommunikationschef på Skola24.

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • skolminister
  • riksdag
  • regering
  • skolnärvaro
  • skola
  • närvaro
  • frånvaro
  • elev

Med eleven i fokus blir våra lösningar avgörande för en framgångsrik svensk skola. Skola24 är ett IT- och kunskapsföretag som är marknadsledande inom det skoladministrativa området. Vår ambition är att utveckla kvalificerade tjänster som förenklar skolan. Vi hjälper skola, förskola och fritids, att se utvecklingsutvecklingsmöjligheter inom resursoptimering, schema och det närvarofrämjande arbetet. Vi brinner för skolan och vill göra det möjligt för skolorna att leva upp till omvärldens förväntningar och krav.

Presskontakt

Magnus Elmshorn

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef Marknad och Kommunikations 0722-477229

Relaterat innehåll