Pressmeddelande -

Forskning för blodcancer prisas 

Idag prisas en studie vid den pågående europeiska kongressen EHA i Barcelona. Forskningen visar att läkemedlet Zometa ökar överlevnaden med 5,5 månader hos personer med blodcancersjukdomen myelom. Zometa, som används för att skydda skelettet från skador vid cancer, tycks även stoppa cancer­sjukdomens utveckling. Studien är utnämnd som en av kongressens sex bästa abstracts och presenteras av Gareth Morgan, professor i onkologisk hematologi vid The Royal Marsden Hospital, London och Surrey. 

Den prisade studien visar att när patienter med myelom behandlas med Zometa förlängs överlevnaden med 16 procent, i median 5,5 månader. Allt fler studier visar att Zometa har direkt effekt mot cancertumörer, inte bara mot nedbrytningen av skelettet som läkemedlet redan är godkänt för. Fas III-data visar att Zometa har en signifikant antitumoral påverkan, utöver effekten att förebygga skador på skelettet. Patienter med myelom får förlängd överlevnad.

En annan studie som nyligen har presenterats visar även att Zometa minskar risken för återfall i bröstcancer med hela 32 procent. De båda studierna bidrar till de växande bevisen för att Zometa, förutom att förebygga skelettskador, även har en effekt mot cancersjukdomen i sig.

Varje år insjuknar mellan 500 och 600 personer i myelom i Sverige. Sjukdomen uppstår i benmärgen och leder till en okontrollerbar produktion av vita blodkroppar. De vanligaste symtomen är smärtor i skelettet på grund av att benvävnaden börjar brytas ner och skelettet blir skört. Det finns ännu ingen bot mot myelom och alla forskningsframsteg är därför angelägna.

I den aktuella fas III-studien deltog nära 2 000 nydiagnostiserade patienter med myelom. De behandlades med antingen Zometa (zoledronsyra) eller klodronat i kombination med cellgift. Både zoledronsyra och klodronat är så kallade bisfosfonater som motverkar den nedbrytning av skelettet som är karaktäristiskt vid myelom. (1)

Resultaten efter 43 månaders uppföljning visar att:

  • De som fick tillägg med Zometa hade 16 procent bättre överlevnad än dem som behandlades med klodronat, i median 5,5 månader (p=0,0118).
  • Tiden till dess att sjukdomen fortsked var 12 procent längre (p=0,0179) vid behandling med Zometa.
  • Patienterna som fick Zometa hade 24 procent färre skelettrelaterade händelser (som frakturer och söndervittrade ryggkotor) än dem som fick klodronat (p=0,0004). Resultaten pekar på att Zometa har en direkt påverkan på tumörsjukdomen, inte bara på skelettet.

Skyddar mot återfall i bröstcancer          
Zometa har även i en större studie (ABCSG-12) visat sig ha en skyddande effekt mot återfall i bröstcancer. Nya långtidsdata som avser fem års uppföljning av denna studie bekräftar denna effekt och presenteras nyligen på den amerikanska cancerkongressen ASCO i Chicago. Novartis har ansökt om godkännande för denna nya indikation. Studien omfattar drygt 1 800 kvinnor med tidig hormonkänslig bröstcancer som inte passerat klimakteriet. Dessa nya data visar att behandling med Zometa, efter fem års uppföljning, signifikant minskar risken för återfall med ytterligare 32 procent (p=0,009) jämfört med de kvinnor i studien som endast fick skyddande antihormonell behandling.

Fakta om Zometa
Zometa (zoledronsyra 4 mg) är en bisfosfonat som ges som dropp var tredje till fjärde vecka. Den aktiva substansen zoledronsyra binder till benvävnad och sänker hastigheten för omsättning av benceller. Därmed minskar risken för skelettskador till följd av cancer. Zometa är idag godkänd för att förhindra eller senarelägga skelettkomplikationer och benbrott vid skelettmetastaser. Zometa är också godkänt för att minska mängden kalcium i blodet som en följd av att benvävnad bryts ner (hyperkalcemi).  

Abstract EHA:http://www.eventure-online.com/eventure/publicAbstractView.do?id=137905&congressId=3446

Intervju med läkare: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/video/list

Fakta: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/document/list

 

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • hematologi
  • bisfosfonat
  • myelom

Novartis
Med tydligt fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda.

För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll