Pressmeddelande -

Nya femårsdata bekräftar: Tasigna överlägset vid kronisk myeloisk leukemi

Sedan 2000-talets början är läkemedlet Glivec standardbehandling vid kronisk myeloisk leukemi, men på den stora hematologikongressen ASH i New Orleans presenteras nu ytterligare stöd för att det modernare läkemedlet Tasigna ger överlägset behandlingsresultat.

– Femårsuppföljningen bekräftar de starka data som presenterats tidigare, säger professor Johan Richter, en av Sveriges ledande experter på kronisk myeloisk leukemi, KML.

Nya data från tre stora fas III-studier visar att behandling med Tasigna åstadkommer djupare molekylär respons (ett mått på hur väl behandlingen eliminerar leukemiceller) i  jämförelse med Glivec.

Femårsdata från en av studierna, ENESTnd, indikerar att patienter som fått Tasigna som nydiagnostiserade har ett bättre svar på behandlingen än patienter som fått Glivec.
Treårsdata från en annan studie, ENESTcmr, bekräftar att KML-patienter som byter till Tasigna efter lång tids behandling med Glivec uppnår påtagligt bättre molekylär respons.

Data från en färskare tredje studie, LASOR, visar att KML-patienter som inte är hjälpta av behandling med Glivec i standarddos, 400 mg/dag, har större chans att uppnå molekylär respons med Tasigna än med Glivec i den högre dosen, 600 mg/dag.

– Det är positivt att femårsdata från ENESTnd–studien visar en fortsatt mycket god effekt av Tasigna-behandling vid KML. Detta är väsentlig information som vi tar till oss när vi nu står i begrepp att uppdatera de nationella behandlingsriktlinjerna för denna tidigare dödliga blodsjukdom, säger professor Johan Richter, överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund och ordförande i Svenska KML-gruppen.

Nästa steg: Avsluta läkemedelsbehandling
Ett flertal kliniska studier inleds nu för att ta reda på om behandling med Tasigna kan leda till så kallad behandlingsfri remission, vilket i så fall skulle innebära att patienter som uppnått och bibehållit en god molekylär respons kan avsluta sin läkemedelsbehandling och förbli friska.

De aktuella data presenteras vid ASH 2013 under följande rubriker:

·  ENESTnd Update: Nilotinib (NIL) Vs Imatinib (IM) In Patients (pts) With Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia In Chronic Phase (CML-CP) and The Impact Of Early Molecular Response (EMR) and Sokal Risk At Diagnosis On Long-Term Outcomes

·  Achievement and Maintenance Of Deeper Molecular Response By Switching To Nilotinib In Patients (pts) With Chronic Myeloid Leukemia In Chronic Phase (CML-CP) With Residual Disease On Long-Term Imatinib:  ENESTcmr 36-Month Follow-Up

·  Switching To Nilotinib In Patients (pts) With Chronic Myeloid Leukemia In Chronic Phase (CML-CP) With Suboptimal Cytogenetic Response (CyR) On Imatinib: First Results Of The LASOR Trial

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • blodcancer
  • kml
  • johan richter
  • tyrosinkinashämmare
  • kronisk myeloisk leukemi
  • ash 2013

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Presskontakt

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll