Gå direkt till innehåll

Ämnen: Medicin, läkemedel

"Vi är glada över att återigen samarbeta med globalt ledande onkologiföretaget MSD i strävan efter att förlänga överlevnaden vid några av de mest aggressiva formerna av cancer", säger William Doyle, executive chairman på Novocure.

Novocure och MSD ingår samarbete för att utvärdera Tumor Treating Fields med Keytruda vid glioblastom

Novocure har tecknat samarbetsavtal med MSD om att utvärdera samtidig behandling med Tumor Treating Fields och Keytruda (pembrolizumab) hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom. Prövningen (EF-41/Keynote D58) bygger på resultat från fas II-studien 2-THE-TOP där de 26 patienterna nådde en progressionsfri medianöverlevnad på 12,1 månader och total överlevnad på 25,2 månader.

Inte mindre än 19 abstracts på AACR 2022 om Tumor Treating Fields vid behandling av tio typer av solida tumörer.

AACR 2022: nya data på Tumor Treating Fields vid behandling av tio olika tumörtyper

Vid AACR-kongressen i New Orleans presenteras forskning om transkriptomikanalys för identifiering av TTFields-aktiverade signalvägar, samtidig behandling av ovariecellinjer med TTFields och PARP-hämmare, transient och reversibel blod-hjärnbarriärpermeabilitet av TTFields i en human 3D in vitro-modell samt effekt av TTFields samtidigt med strålbehandling av murina solida tumörmodeller.

Tumor Treating Fields, TTFields – ett nytt sätt att behandla solida tumörer

Novocure är ett onkologiföretag som utvecklar Optune, en behandling som angriper tumörer med Tumor Treating Fields, TTFields. Optume verkar genom elektriska fält som ställs in på specifika frekvenser för att förhindra celldelning i solida tumörer. Optune är idag godkänd för behandling av vuxna patienter med glioblastom. Kliniska prövningar utvärderar Optune vid behandling av hjärnmetastaser, icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, ovarialcancer och mesoteliom.
Novocure har sin huvudsakliga verksamhet i USA och har kontor i Tyskland, Schweiz, Japan, Israel och Sverige. För ytterligare information om företaget, besök www.novocure.com eller www.twitter.com/novocure.

Novocure Sverige

NVCR Sweden Filial, PO Box 809
101 36 Stockholm
Sverige