Pressmeddelande -

Det kunde varit din ungdom

Sedan igår sittstrejkar representanter för Ung i Sverige på Mynttorget i Stockholm. Ung i Sverige är ett nystartat initiativ som enligt sin hemsida består av unga som är precis som alla andra och med samma behov av trygghet och säkerhet som alla andra unga i Sverige. Den enda och stora skillnaden är att de riskerar att utvisas till länder som befinner sig i svåra väpnade konflikter och terror. 

Enligt Fatameh Khavari, en av talespersonerna för Ung i Sverige väntar man på att Mikael Ribbenvik ska ta kontakt: "Han måste stoppa utvisningarna".

#vistårinteut hyser den djupaste förståelse och sympati för dessa unga som i djup desperation har satt sig ner i protest; en protest som enligt oss är en fullt logisk följd av den situation tusentals ensamkommande unga befinner sig i just nu.  

Som #vistårinteut tidigare rapporterat, bland annat härhär och här, var situationen allvarlig under våren - men den är ännu värre nu. De extremt långa handläggningstiderna och rättsosäkerheten i asylutredningarna återtraumatiserar redan otrygga unga. Fler och fler får sina tredje avslag - fler och fler rycks upp från sin relativa trygghet och blir flyttade på som om de vore saker. Nästan varje timme får vi böner om hjälp från hemlösa och förtvivlade ensamkommande, skräckslagna över att kanske tvingas återvända till förföljelse, terror och livsfara i sina hemländer; Somalia, Afghanistan, Irak, Etiopien eller Eritrea. 

Vi tror tyvärr inte att folk i allmänhet förstår att det här är en extrem och extraordinärt allvarlig situation för då hade fler reagerat. 

Vi hävdar - det här är vare sig rimligt eller humant. De unga har lidit nog och kämpat klart. Låt dem få samma rättigheter som alla andra unga i Sverige. Låt de unga stanna. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut 
 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The movement #vistårinteut, "We can't stand it", was jumpstarted ten months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 56 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732

Relaterat innehåll