Gå direkt till innehåll
Debatt: Fjärrvärmen bättre i nio fall av tio

Nyhet -

Debatt: Fjärrvärmen bättre i nio fall av tio

I en debattartikel på Mynewsdesk den 16 december beskylls Öresundskraft av Johan Barth, VD för Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, för att ”motverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle”. Detta gör han genom konststycket att både underkänna OCH vidgå det vi skrev om Svensk Fjärrvärmes årsrapport ”Lokala Miljövärden 2010”.

Johan Barth anser att vi formulerar oss ”ohederligt och märkligt” i jämförelsen mellan fjärrvärme och bergvärmepumpar. Särskilt skjuter han in sig på det vi sade om fjärrvärmens primärenergifaktor på 0,3, vilket är mycket resurssnålt jämfört med till exempel en bergvärmepump på 0,6.

Om Johan Barth bemödat sig att läsa hela pressmeddelandet så hade han sett att vi redan i ingressen talade om Helsingborg: ” Siffrorna visar att fjärrvärmen i Helsingborg förbrukar hälften så mycket naturresurser som värmepumpar.”

Johan Barth gör stor sak av att exemplifiera med Västerås i sitt svar. Vad han inte berättar är att av de drygt trehundra fjärrvärmenät i Sverige som rapporterat data till Svensk Fjärrvärme, så ligger 93 procent under primärenergifaktor 0,6. Vi vill dock inte använda ordet ”ohederligt”, det kan ju vara siffror som Johan Barth inte känner till.

Låt oss även bortse från hans indignation över att någon ifrågasätter värmepumparnas helighet och istället ta fasta på det vi kan enas om, nämligen Energimyndighetens uppfattning i ämnet: ”En värmepump med hög verkningsgrad och krav på att driftelen producerats med låga utsläpp av koldioxid kan vara bättre än fjärrvärme om värmen från fjärrvärmeverket delvis kommer från fossila bränslen.”

Vi håller med.

Vi är nämligen inte den motståndare till värmepumpar som du vill få oss att framstå som, Johan. Både fjärrvärme och värmepumpar är bra uppvärmningsformer – men de passar bäst på olika platser. Fastigheter och villor utan möjlighet att kunna ansluta sig till fjärrvärme är givna kandidater för till exempel bergvärmepumpar. Men i förtätad stadsbebyggelse, med rimliga avstånd för ledningsdragning och anslutning, är fjärrvärme den överlägset bästa uppvärmningsformen.

Varför? Jo, det handlar, som värmepumpsbranschen också vet, om primärenergi. Det är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Träd, solsken, vatten, vind, kol och olja är primärenergi när de används för att producera el, värme, kyla eller drivmedel. Ju mer primära naturresurser som förbrukas vid produktionen, desto högre primärenergifaktor.

Omvänt, om vi kan ta tillvara resurser som annars skulle gå till spillo, till exempel restvärme från industrin i ett fjärrvärmenät eller genom att elda brännbart avfall eller sågverkens spill i ett kraftvärmeverk, så blir primärenergifaktorn låg. Och de primära naturresurserna räcker längre.

Helsingborg, med en stor andel spillvärme och kraftvärme i fjärrvärmesystemet, har en primärenergifaktor på 0,3. Det är bland de lägsta av alla uppvärmningsformer.

Därmed kan vi nog ganska enkelt komma överens om följande: det är slöseri med resurser att använda el för uppvärmning. Det är bättre att först låta elen driva elektriska apparater eller industriella processer och sen ta tillvara restvärmen för uppvärmning.

I avsaknad av fjärrvärme är en bergvärmepump ett mycket bra val. Men faktum kvarstår: för den miljömedvetna kund som bryr sig om jordens naturresurser är fjärrvärmen ett bättre val - i mer än 90 procent av Sveriges fjärrvärmenät.

Patrik Hermansson
Ansvarig Energilösningar
Öresundskraft AB

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44
Daniel Nüüd

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige