Gå direkt till innehåll
Öresundskraft och Gröna Bilister: "Supermiljöbilspremien slaktad - regeringen måste tänka om"

Pressmeddelande -

Öresundskraft och Gröna Bilister: "Supermiljöbilspremien slaktad - regeringen måste tänka om"

21 av de 22 remissvaren till den nya supermiljöbilspremien är kritiska till stödets utformning. Det visar den sammanställning som gjorts av Öresundskraft och Gröna Bilister. Nu måste regeringen tänka om.

Inför valet utlovade regeringen en supermiljöbilspremie för att påskynda introduktionen av bilar med mycket låg klimatpåverkan. Under våren har Transportstyrelsen tagit fram ett förslag, hårt styrt av snäva direktiv.  Av 22 inkomna remissvar är Konkurrensverkets yttrande på fem rader det enda okritiska. Alla andra 21 myndigheter, intresseorganisationer och branschorgan är skarpt kritiska.

Den svidande kritiken gäller framför allt följande:

-Målgruppen är för snäv – premien är bara tänkt att kunna utnyttjas av privatpersoner

-Premien kommer för sent och blir för kortvarig – världens elbilstillverkare har redan prioriterat bort Sverige eftersom landet saknar bidrag för elbilsköpare

-Avgränsningen till enbart elbilar orimlig.

–Vi inte är de enda som är kritiska, hela branschen är överens. Redan i dag är det svårt att få tag på elbilar, eftersom elbilstillverkarna hellre skickar sina bilar till länder som ger köparna ekonomiskt stöd. Att bara gynna privatpersoner är också helt felriktat. De första åren är det snarare företag och kommuner som blir pionjärer. Förslaget känns som ett spel för gallerierna, något som ställts samman för att bara leva upp till tomma vallöften. Om Sverige vill vara ett föregångsland med sänkta CO2-utsläpp är inte det här något som driver utvecklingen framåt, säger Per Lundgren, elbilsansvarig på Öresundskraft.

Den massiva kritiken mynnar ut i att bland andra Naturskyddsföreningen och Energimyndigheten avvisar hela förslaget. Öresundskraft och Gröna Bilister uppmanar regeringen att under sommaren arbeta fram ett nytt förslag, som kan behandlas av riksdagen i höst och därefter införas retroaktivt på samma sätt som när miljöbilspremien infördes.

–Jag har aldrig sett en så enig totalslakt av något regeringsförslag som med supermiljöbilspremien. Regeringen måste ta till sig kritiken och skynda fram med ett nytt förslag som faktiskt bidrar till att vi får fler supermiljöbilar på vägarna – inte färre. Regeringen är på god väg att göra en dunderblunder och slänga pengarna i sjön. Att miljörörelse, bilbransch och ansvariga myndigheter unisont slaktar förslaget måste få regeringen att tänka om, säger Mattias Goldmann, ansvarig för Gröna Bilisters satsning Elbilsrekordet.

För ytterligare information: Per Lundgren, Öresundskraft, 070-418 32 14 eller Mattias Goldmann, Gröna Bilister, 070-309 00 45.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi kaxigt höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 340 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige