Skip to main content

Långsiktighet och samverkan – nycklar bakom ökad export av ekologiskt

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2018 15:00 CET

Foto: Almnäs Bruk

Exporten av ekologisk mat och dryck uppgick till 1,2 miljarder kronor 2017 vilket är en ökning med 51 miljoner kronor jämfört med året innan. Det ekologiska lantbruket och förädlingsföretagen står inför flera utmaningar men också stora möjligheter enligt en ny kartläggning av svensk ekoexport. 

Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna har låtit konsultföretaget Macklean genomföra en kartläggning av svensk export av ekologiska livsmedel. Jämfört med förra årets undersökning visar resultaten att exporten av KRAV-märkt och ekologisk mat och dryck ökade med 51 miljoner kronor.

Rapporten visar också att Sverige har goda förutsättningar att stärka sin närvaro på den internationella livsmedelsmarknaden. De intervjuade företagen framhåller bland annat följande åtgärder: 1) ta hjälp av exporten för att balansera underskott och god tillgång på marknaden 2) utrusta företagen med relevant marknadsinformation om prioriterade exportmarknader och 3) tillgängliggör information kring regelverk, certifieringar, handelshinder och andra marknadsspecifika förutsättningar.

– Genom bättre och långsiktig samordning mellan lantbruket och förädlingsföretagen skulle vi kunna lyfta svensk ekoexport. Nu när vi har en god tillgång på vissa ekologiska råvaror, inte minst på animaliesidan, så skulle export kunna stabilisera den inhemska produktionen samtidigt som vi möter omvärldens efterfrågan på hållbart producerad mat, säger Niels Andresen verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

I likhet med förra årets rapport lyfter företagen fram att ett etablerat kontaktnät på plats samt kännedom och kunskap om exportmarknaden är två centrala framgångsfaktorer. Företagen menar också att de mervärden som Sverige förknippas med internationellt – ren luft, rent vatten, god djurhållning och hållbar produktion – behöver kommuniceras tydligare och kopplas ihop med de svenska ekologiska mervärdena.

– Den svenska ekologiska maten och dess mervärden svarar mot omvärldens växande efterfrågan på hälsosam, hållbar och trovärdig mat. Utmaningen vi står inför handlar om att kommunicera dessa mervärden och på lång sikt positionera Sverige som ett eko-land i framkant, säger Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden.

Fakta: Export av ekologiska livsmedel:

  • Exporten av ekologiska livsmedel uppgick till cirka 1,2 miljarder kronor 2017
  • Exporten av ekologisk mat och dryck har ökat med 51 miljoner kronor från 2016
  • Majoriteten av exporten av ekologiska livsmedel går till norden, därefter Tyskland och övriga Europa
  • Produktkategorierna kaffe, bär och sylt, dryck samt spannmål och bröd har fortsatt störst exportvärde
  • Det ekologiska lantbruket behöver balansera underskott på spannmål och god tillgång på gris, nötkött, kyckling och mejeri
  • Exportrapporten har tagits fram av konsultföretaget Macklean på uppdrag av Organic Sweden. Kartläggningen baseras på telefonintervjuer med 34 svenska företag, såväl stora som små ekoproducenter och exportörer. Intervjuerna genomfördes hösten 2018.

Organic Sweden är plattformen för alla som arbetar för ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel. Organic Sweden erbjuder en unik plattform för kunskapsutbyte och erfarenhet inom ekologisk produktion och konsumtion. Vi skapar möjligheter för ekologiska livsmedelsföretag att samarbeta för att på olika sätt ta vara på det växande marknadsutrymmet i Sverige och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.